"Harb-i Umumide Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra, İstanbul'da, iki üç sene Dârü’l-Hikmet'te, hizmet-i diniye beni orada durdurdu..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Harb-i Umumide Rus'un esaretinden kurtulduktan sonra, İstanbul’da, iki üç sene Dârü’l-Hikmette, hizmet-i diniye beni orada durdurdu. Sonra, Kur’ân-ı Hakîmin irşadıyla ve Gavs-ı Âzamın himmetiyle ve ihtiyarlığın intibahıyla, İstanbul’daki hayat-ı medeniyeden usanç ve şaşaalı hayat-ı içtimaiyeden bir nefret geldi."(1)

Üstadımız Birinci Dünya savaşında Ruslara esir düşüyor ve iki sene esir kaldıktan sonra kurtulup tekrar İstanbul’a dönüyor. İstanbul'da iki üç sene Dârü’l-Hikmet'te dine hizmet maksadı ile kalıyor.

Dârü’l-Hikmet 20. yüzyılın başlarında güçlenen ve Osmanlı topraklarında da faaliyet gösteren İslâm’a muhalif cereyanların reddiyle İslam âleminde yeni yeni ortaya çıkan birtakım dinî meselelerin İslami esaslar çerçevesinde halledilmesi amacıyla kurulmuştur.

Dârü’l-hikmeti’l-İslâmiyye’nin başlıca görevleri, halkın dini konularda karşılaştığı çeşitli problemleri ilmi metotlarla halletmek üzere neşriyat yapmak, yabancıların sorduğu dini sorulara komisyonlarda görüşülmek suretiyle resmen cevap vermekti. Osmanlı Devleti’nin karışıklıklar içinde bulunduğu ve Batı hayranlığının toplumun her kademesinden devlet müesseselerine kadar hâkim olduğu bir zamanda toplumun ahlâk ve inançlarını zararlı etkilerden korumak da yine bu müessesenin önemli görevlerindendi.

İstanbul hayatı; hem şaşaalı olması hem insanların teveccühüne maruz kalma hem makam ve mevkiden gelen bir nefsani keyif gibi nedenlerden dolayı gaflete kuvvetli bir vesile iken "Dâüssıla tabir edilen iştiyak-ı vatan hissi beni vatanıma sevk etti. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye Van’a gittim."

Üstadımız burada yine ihtiyarlığı bir uyanış olarak görüyor ve ihtiyarlık gerçeklerini gafletli gençlik hayatını parçalayan birer kuvvetli nasihat ve vesile olarak mülahaza ediyor.

1) bk. Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a, On Üçüncü Rica.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...