Yedinci Sebep

İçerikler


  1. "Müsabakayı tam muhafaza edemediklerinden ve naehillerin girmesi yüzünden bir derece su-i istimal ettiklerinden..." Açıklar mısınız; "naehil" ne demektir, cemaat içinde neden zararları olabiliyor?

  2. "Aynen öyle de fakat binler derece yüksek, her bir mü´min için binler kasır ve hurileri ihtiva eden has bahçesinden başka, umumî Cennet´ten beşyüz sene genişliğinde birer hususî Cennet´i vardır." cümlesini izah eder misiniz?

  3. "Her mümin derecesine ve bu dünyada kazandığı sevaplar, haseneler nisbetinde inbisat ve inkişaf eden duygularıyla zevk alır, telezzüz eder, müstefid olur." cümlesini izah eder misiniz; cennette terakki veya tedenni var mıdır?

  4. "Umûr-u diniye ve uhreviyede rekabet, gıpta, haset ve kıskançlık olmamalı." cümlesinde "gıpta" kötü bir haslet olarak anlatılıyor. Halbuki ilime, bilgiye, ubudiyete gıptanın güzel bir haslet olduğunu mülahaza ediyordum. Bu konuyu izah edebilir misiniz?

  5. Üstad diyor ki; ahirete ait amali salihada dahi rekabet olmaz, kıskançlık yeri değildir. Hadiste de "Hayırda yarışın." diyor. Burada bir çelişki yok mu?

  6. "Bir adamın, bir adama karşı adâveti vardı. O adamın yanında senâkârâne onun düşmanı amel-i salihle, hattâ velâyetle tavsif edildi. O adam kıskanmadı, sıkılmadı..." Burada anlatılan hadiseyi nasıl anlamalıyız?

  7. "Hakka hizmet; büyük, ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir." ifadesini izah eder misiniz?

  8. "Sadık cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a'mâl-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adâvet taşımakla, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeyi itham ediyor." İzah eder misiniz?

  9. "Eğer bir mes'elenin münazarasında kendi sözünün haklı çıktığına tarafdar olup ve kendi haklı çıktığına sevinse ve hasmının haksız ve yanlış olduğuna memnun olsa, insafsızdır." bu dinsiz ile tartışmada kullanılabilir mi?

  10. Ehli hakikat, ehli takva, ehli ilim, ehli hidayet, ehli ittifak, ehli hak, ehli din, ehli vifak, ehli diyanet, ehli tarikat, ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet, ehli felsefe, ehli mektep, ehli ihtilaf, ehli nifak kavramlarını açıklar mısınız?

Yükleniyor...