"Hakka hizmet; büyük, ağır bir defineyi taşımak ve muhafaza etmek gibidir." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl maddi ve ağır bir yükü taşımakta ne kadar el yardıma gelirse, yük o derece hafifleşir ve insana kolaylık sağlar. Aynı şekilde hakka ve imana hizmet etmek de kıymetli, ama ağır bir defineyi taşımak gibidir. Bu hususta ne kadar eller yardıma koşar ise o kadar taşıması hafif ve kolay olur.

Yardıma gelen adamları kıskanıp rakip gibi düşünmek akıl karı değildir. Şayet böyle düşünülecek olursa, hakka ve imana hizmet Allah için değil, başka sebepler için olur ki, bu da Allah katında makbul olmaz. Başka nazarlar bu hale dikkat ile baktıkları zaman, bu samimiyetsiz rekabet halinden farklı manalar çıkarıyorlar; hakikat definesinin taşınmasında bu samimiyetsiz durumlarından dolayı, hakikatleri ve dini kendi nefsinin tatmininde veya geçimini temin etmede kullanıyor suçlamasına maruz kalıyorlar.

İman ve Kur'an hizmetinde bu ağır suçlamalara maruz kalmamak için, tam bir samimiyet ile kardeşler arasında birlik ve beraberlik kurmak gerekiyor. Nefsimizi eleştirip, iman kardeşimize taraftar olmamız gerekir. Kardeşimizin elinde bir hakikat tebarüz etse, buna memnun olmak iman ve ihlasın gereğidir. İşte iman ve Kur'an hizmetinde hareket eden herkes bu olgunluğu ve ihlası, kendi üzerinde göstermek ve başkalara rehber olmak gerektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...