"Sadık cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a'mâl-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adâvet taşımakla, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeyi itham ediyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat, âhirette tek bir adama beş yüz sene mesafelik bir cennet ihsan edilmesi ve yetmiş bin kasır ve huriler verilmesi ve ehl-i Cennetten herkes kendi hissesinden kemâl-i rıza ile memnun olması işaretiyle gösteriliyor ki, âhirette medar-ı rekabet bir şey yoktur ve rekabet de olamaz. Öyleyse, âhirete ait olan a'mâl-i salihada dahi rekabet olamaz; kıskançlık yeri değildir. Kıskançlık eden ya riyâkârdır; a'mâl-i saliha suretiyle dünyevî neticeleri arıyor. Veyahut sadık cahildir ki, a'mâl-i saliha nereye baktığını bilmiyor ve a'mâl-i salihanın ruhu, esası, ihlâs olduğunu derk etmiyor. Rekabet suretiyle evliyaullaha karşı bir nevi adâvet taşımakla, vüs'at-i rahmet-i İlâhiyeyi itham ediyor."(1)

Sadık cahil; ahmak dost demektir. Sadakati vardır, ancak nerede ve nasıl hareket edeceğini bilmez. Fayda vereceği zannıyla çoğu zaman zarar verir.

Sadakatli ve ilim ehli olan birisi, salih amel ile cennet arasındaki bağı bilir ve o hususta rekabet ve riya yapmaz. Cennet hususunda rekabet ve riyanın neden olamayacağı hususunu, Üstad Hazretleri yukarıda gayet güzel bir şekilde izah ediyor. İşte bu bağı göremeyip, ibadet hususunda rekabet ve riyaya düşen adam, sadık cahillerdendir. Hâlbuki ibadette esas olan ihlastır, en küçük bir arıza ibadeti iptal eder.

Bu sadık cahiller, kendi mesleğinin revaç görmesi adına, başka meslek erbabı olan âlim ve evliyaya karşı düşmanlık ve hasetlik besleyebilirler. Hatta işi daha da ileri götürüp, ruh âleminde "Allah neden falan zata benim şeyhimden daha ziyade ilim vermiş" diye kaderi tenkid meyli uyanabilir. Bunu sözü ile ifade etmese de, lisan-ı haliyle ve tavrıyla ortaya koyabilir. Bunda da bir tenkit ve adavet vardır.

Üstadımızın, abilerden birinin tedbirsizliği sebebiyle Bayram Yüksel Ağabey'in sık sık nazara verdiği; "Kardeşim, azami sadakat ve ihlas yetmez; azami dikkat lazımdır" ifadesi konumuza müşahhas bir delil olabilir.

(1) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...