Birinci Sual

İçerikler


  1. "Bütün terakkiyât-ı mâneviye-i beşeriyenin ve bütün istidâdât-ı beşeriyenin inkişaf,.." İstidatlarımız inkişaf etmeseydi ne olurdu?

  2. "Mahiyet-i insaniyenin bütün esmâ-i İlâhiyeye bir âyine-i câmia olması,.." Burayı açıklar mısınız?

  3. Hazreti Âdem neden cennetten ihraç edildi; şeytan madem insanları yoldan çıkarmak için uğraşıyorsa neden yaratıldı?

  4. Hz. Âdem cennette yaratılmıştır; şeytana uyup, yasak meyveden yiyip cennetten kovulmuştur, diye biliyoruz. Peki şeytan cennete nasıl girer, cennette imtihan olur mu, cennete giren bir daha nasıl çıkar?

  5. "Belki hikmet-i İlâhiye, nihayetsiz makamâtı katedecek olan insanın istidadına muvafık bir dâr-ı teklifi iktiza ettiği için, melâikelerin aksine olarak, muktezâ-yı fıtratları olan malûm günahla Cennetten ihraç edildi." cümlesini açıklar mısınız?

  6. "Eğer Hazret-i Adem Cennette kalsaydı, melek gibi makamı sabit kalırdı; istidâdât-ı beşeriye inkişaf etmezdi." diyor Üstad. Ayette de: "Allah size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi kalanlardan olursunuz diye yasakladı." deniyor; izahı nasıldır?

  7. "Esmâ-i İlâhiyeyi tezyif, tahkir" ifadesinden ne anlamalıyız?

  8. Biliyoruz ki, peygamberler ismet sıfatına haizdir. Allah´ın yasak etmesine rağmen Hz. Âdem'in yasak meyve yemesi günah değil midir? Nitekim Üstadımız da “malum günah” ifadesini kullanmaktadır. İzah eder misiniz?

  9. Hz. Âdem ve Hz. Havva, yapmış oldukları bir hatadan dolayı cennetten kovuldular. Oysa peygamberlerin günah işlemedikleri biliniyor. Bunu nasıl izah edersiniz?

Yükleniyor...