Peygamberler ismet sıfatına haizdir. Allah'ın yasak etmesine rağmen Hz. Âdem'in yasak meyve yemesi günah değil midir? Nitekim Üstadımız da "malum günah" ifadesini kullanmaktadır!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamberlerin yapmış oldukları hatalara ve işlemiş oldukları kusurlara İslam ıstılahında “zelle” denilir. Zelle, kelime olarak hafif sürçme ve yanılma demektir ki, ismet sıfatına zıt bir durum değildir.

İsmet sıfatı ile muttasıf olan peygamberler asla günah işlemezler, ama istemeden de olsa kendilerinden bazı kusurlar zuhur edebilir. Şu var ki hata yapan ve kusur işleyen peygamber, Cenab-ı Hakk’ın ikaz etmesiyle hemen o yanlışını düzeltir. Nitekim Hz. Yunus gibi birçok peygamber zelleler yapmışlardır.

İsmet sıfatı bir peygamberin günah işlemeye kabiliyeti yoktur manasına gelmez, ama onlar Allah’ın hıfzı altındadır. Zelle, efdal (en üstün) olanı terkedip, fadıl (üstün) olanı yapmaktır, şeklinde de izah edilir.(1) Bu izaha göre, zelle bir kusur olmaz. Fakat peygamberlere yakışan daima en üstün olan davranışta bulunmak olduğu için, zelle işleyen peygamberin dikkati çekilir.

Üstad Hazretlerinin "günah" tabiri bu zelleye matuftur, yoksa bizim anladığımız gibi ismet sıfatına yakışmayan bir günah değildir.

Hikmet-i İlahi insanların yeryüzüne inip orada imtihana tabi tutulmalarını murad ettiği için Allah, babamız olan Hz. Âdem (as)’ı o malum hata ile baş başa bırakmıştır ve o da o hatayı işleyerek murad-ı İlahiyi tahakkuk ettirmiştir. Yani burada kaderin çok ince bir planı ve derin hikmeti söz konusudur. Üstad'ın “Hikmeti tavziftir” ifadesi meseleye bedahet kazandırıyor. Yani Hz. Âdem (a.s) vazifelendirilmiştir. Bu hadise Hz. Âdem (as)’a verilen ulvi bir vazifeden başka bir şey değildir.

Bu konuya ışık tutacak şu hadis-i şerif çok manidadır:

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

""Hz. Âdem ve Musa aleyhimasselam münakaşa ettiler. Musa, Âdem'e: 'İşlediğin günahla insanları cennetten çıkaran ve onları şekavete (bedbahtlığa) atan sensin değil mi!' dedi. Âdem de Musa'ya: 'Sen, Allah'ın risalet vermek suretiyle seçtiği ve hususi kelamına mazhar kıldığı kimse ol da daha yaratılmamdan (kırk yıl) önce Allah'ın bana yazdığı bir işten dolayı beni ayıplamaya kalk (bu olacak şey değil)!' diye cevap verdi." Resulullah devamla dedi ki: "Hz. Âdem Musa'yı ilzam etti!"(2)

Dipnotlar:

1) bk. Ebu'l-Berekât Abdullah en-Nesefî, Tefsir, IV, 365.
2) bk. Buhârî, Kader 11, Enbiya 31, Tefsir, Taha 1, 3, Tevhid 37; Müslim, Kader 13, (2652); Muvatta, Kader 1, (2, 898); Ebu Davud, Sünnet 17, (4701); Tirmizî, Kader 2, (2135).

İlave bilgi için tıklayınız:

- Hz. Âdem'in cennette günah işlemesi, ismet sıfatına ters edeğil midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

çekirdek
.... sûrenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ cümlesiyle münasebettardır. Sûrenin başı -hakikî günahlardan mağfiret değil; çünkü ismet var, günah yok- belki makam-ı nübüvvete lâyık bir mânâ ile Peygambere müjde-i mağfiret ve âhirinde Sahabelere mağfiret ile müjde etmekle, o imaya bir letâfet daha katar. (yedinci lem'adan)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...