Birinci Zeyl, İkinci Nükte

İçerikler


  1. "Başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi'nin (asm) muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-i alemdir." Efendimizin duası hakkında bilginiz verir misiniz?

  2. "Bir saadet-i ebediye, bir mazhariyet-i esma-i İlahiye isteyecek bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halketmiş." ile "Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı âdi yapmıştır." ifadesini birlikte izah?

  3. "Hususan dua külliyet kesbederek devam etse; netice vermesi galibdir, belki daimidir." Duanın külliyet kesbetmesi ne demektir?

  4. "Başka Sözlerde izah edildiği gibi, dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder. Zâhirî maksatlar ise, o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir; hakikî faideleri değil..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

  5. "Bazan kat’î olacak işler için dua edilir: meselâ husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir." Hiç olmayacak şeyler neler olabilir?

  6. "Hiç mümkün müdür ki, bin üç yüz elli senede, her vakitte, nev-i beşerden üç yüz milyon, cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan had ve hesaba gelmez mübarek zatlar,.." Devamıyla izah eder misiniz?

  7. "Madem bu kadar külliyet ve vüs'at ve devam kesb edip lisan-ı istidat ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine gelmiş. Elbette o zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki,.." Devamıyla izah eder misiniz?

  8. "Madem o Habîbullahtır, bu kadar salâvat ve duaya ne ihtiyacı var?" sorusunu cevabı ile birlikte özetler misiniz?

  9. Dua ederken dünyaya yönelik isteklerde bulunuyoruz, fakat Risalelerde "Dua bir ibadettir, neticesi ahirete bakar." deniyor. O zaman biz yanlış mı yapıyoruz, ihlas mı kaçıyor? Dünyaya ait dualarımızda nasıl düşünerek dua etmeliyiz?

Yükleniyor...