Birinci Zeyl, İkinci Nükte

İçerikler


  1. "Hususan dua külliyet kesbederek devam etse; netice vermesi galibdir, belki daimidir." Duanın külliyet kesbetmesi ne demektir?

  2. "Başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi'nin (asm) muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-i alemdir." Efendimizin duası hakkında bilgi verir misiniz?

  3. "Mazhariyet-i esma-i İlahiye isteyecek bilmiş; o gelecek duayı kabul etmiş, kâinatı halketmiş." ile "Hak ve Hakîm-i Mutlak, o zaîf cüz'î iradeyi, irade-i külliyesinin taallukuna bir şart-ı âdi yapmıştır." ifadesini birlikte izah eder misiniz?

  4. "Hiç mümkün müdür ki, bin üç yüz elli senede, her vakitte, nev-i beşerden üç yüz milyon, cin ve ins ve melek ve ruhaniyattan had ve hesaba gelmez mübarek zatlar,.." Devamıyla izah eder misiniz?

  5. "Madem bu kadar külliyet ve vüs'at ve devam kesb edip lisan-ı istidat ve ihtiyac-ı fıtrî derecesine gelmiş. Elbette o zât-ı Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm, dua neticesi olarak öyle bir makam ve mertebededir ki,.." Devamıyla izah eder misiniz?

  6. "Madem o Habîbullahtır, bu kadar salâvat ve duaya ne ihtiyacı var?" sualini cevabı ile birlikte izah eder misiniz?

  7. "Bazan kat’î olacak işler için dua edilir: meselâ husuf ve küsuf namazındaki dua gibi. Hem bazan hiç olmayacak şeyler için dua edilir." Hiç olmayacak şeyler neler olabilir?

  8. "Dua bir ibadettir. Abd, kendi aczini ve fakrını dua ile ilân eder. Zâhirî maksatlar ise, o duanın ve o ibadet-i duaiyenin vakitleridir; hakikî faideleri değil..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

Yükleniyor...