"Başta nev-i beşer ve onun başında alem-i İslam ve onun başında Muhammed-i Arabi'nin (asm) muazzam olan duası, bir sebeb-i hilkat-i alemdir." Efendimizin duası hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm)'in hayatı boyunca yapmış olduğu bütün dualar, Allah katında kabul olmakla kalmamış, mahlûkatın yoklukta kalmayıp varlık nimetine kavuşmalarına da bir daî yani vesile olmuş.

Mesela Peygamber Efendimiz (asm)'in hem kendi için hem de ümmeti için cenneti istemesinde, zımnî olarak ebedî var olma talebi bulunuyor. Bu ve benzer bütün duaların, zımnında bu incelik ve talepler bulunmaktadır. Üstad Hazretlerinin işaret buyurduğu nokta burasıdır. Yoksa varlık ve beka için hususî bir dua bulunmuyor.

“Acaba bütün efazıl-ı beni-Âdemi arkasına alıp, Arz üstünde durup, Arş-ı A'zama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinat ne istiyor? Bak dinle: Saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, Cennet istiyor. Hem meraya-yı mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlahiye ile beraber istiyor. Hattâ eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesabsız o matlubun esbab-ı mûcibesi olmasa idi; şu zâtın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennet'in binasına sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de, onun ubudiyeti dahi öteki dârın açılmasına sebebdir.” (19. Söz, 13. Reşha)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...