Block title
Block content

Üçüncü Nükte

İçerikler

  1. Nasıl ki insan, şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır (...) Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve..." Bu misali; diğer ibadetler (oruç, hac, zekat) için de örneklerle açıklar mısınız?

  2. "Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır..." Kainatta ne varsa insanda da numune olarak olduğu söyleniyor. Dört büyük melek de bu kainatta olduğuna göre, bunların bizdeki numuneleri nelerdir?

  3. "Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur’an-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnâf-ı mahlukatın elvân-ı ibadetlerine işaret eden bir harita-i kudsiyedir." İzah?

  4. "Nasıl ki insan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır ve Fâtiha-i Şerife şu Kur'ân-ı Azîmüşşânın bir timsal-i münevveridir. Namaz dahi, bütün ibâdâtın envaını şamil bir fihriste,.." ifadelerini açıklayabilir misiniz?

  5. Üçüncü Nüktede nazara verilen “Namaz – Kâinat – İnsan ve Kur’an” ilişkisini nasıl anlamalıyız?

  6. "Fâtiha-i Şerife şu Kur’ân-ı Azîmüşşân'ın bir timsal-i münevveridir." Fatiha'nın Kur’an-ı Azimüşşan'ın timsal-i münevveri olmasını nasıl anlamalıyız?

  7. Namazın bütün ibadetlerin envaına fihriste olması ne demektir?

  8. "İnsan şu âlem-i kebirin bir misal-i musağğarıdır." cümlesini açar mısınız? Her insan bu hakikati taşıyor mu?

Yükleniyor...