Block title
Block content

Dördüncü Nükte

İçerikler

 1. "Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer,.." Asr-ı saadete benzer, ifadesinden maksat nedir?

 2. "Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder..." izah?

 3. "Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır." cümlesini izah eder misiniz?

 4. Dokuzuncu Söz'ün Dördüncü Nüktesi'ndeki zuhr vaktini biraz daha geniş manalarla ifade eder misiniz? İnsanın en gaflette yaşadığı dönem diyebilir miyiz?

 5. Dokuzuncu Söz'ün, Dördüncü Nükte'sini nasıl daha iyi anlayabiliriz?

 6. Dördüncü Nükte'deki tabakat-ı ömr-ü insan ve edvar-ı ömr-ü âlem tabirlerini nasıl anlamalıyız?

 7. Risale-i Nurlarda "seher vakti" ile ilgili Üstad'ın açıklamalarını izah getirerek yazar mısınız? Ayrıca o vakti değerlendirmek için neler yapabiliriz ve Üstad nasıl değerlendirirdi?

 8. "Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu..." Burada "beş vakit" deniliyor; ancak teheccüd ve ikinci sabah namazı da işleniyor?

 9. "İşâ vakti ise, âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini,.." Dokuzuncu Söz'de geçen yatsı vaktini açıklar mısınız?

 10. "Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder..." Bu cümledeki "teheccüt" ile "kabir" arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 11. Ahirete Gidip Gelen Var mı?

 12. Dokuzuncu Söz, Dördüncü Nükte'deki; namaz vakitlerinin kâinat, dünya, insan bazındaki benzetmelerini, Bediüzzaman neye dayanarak yazmış?

 13. Dokuzuncu Söz’de beş vaktin hikmeti anlatılırken, buna bir de gece namazı olan teheccüd namazı ilave ediliyor. Bunun hikmeti ne olabilir?

 14. Kıyametin Kopmasında Hikmet mi Esas, Kudret mi?

 15. Yatsı namazında ve onun vaktindeki hikmette geçen, "insanın bakiye-i asarının da kaybolduğu ve nisyana uğradığı" ifadesini açar mısınız?

Yükleniyor...