Block title
Block content

Dördüncü Nükte

İçerikler

 1. Dokuzuncu Söz'ün Dördüncü Nüktesi'ndeki zuhr vaktini biraz daha geniş manalarla ifade eder misiniz? İnsanın en gaflette yaşadığı dönem diyebilir miyiz?

 2. Risale-i Nurlarda "seher vakti" ile ilgili Üstad'ın açıklamalarını izah getirerek yazar mısınız? Ayrıca o vakti değerlendirmek için neler yapabiliriz ve Üstad nasıl değerlendirirdi?

 3. Dokuzuncu Söz'ün, Dördüncü Nükte'sini nasıl daha iyi anlayabiliriz?

 4. Dördüncü Nükte'deki tabakat-ı ömr-ü insan ve edvar-ı ömr-ü âlem tabirlerini nasıl anlamalıyız?

 5. "Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semâvât ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder..." izah?

 6. "Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem ahir zaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer,.." Asr-ı saadete benzer, ifadesinden maksat nedir?

 7. "Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır." cümlesini izah eder misiniz?

 8. Dokuzuncu Söz, Dördüncü Nükte'deki; namaz vakitlerinin kâinat, dünya, insan bazındaki benzetmelerini, Bediüzzaman neye dayanarak yazmış?

 9. "Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve Berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder..." Bu cümledeki "teheccüt" ile "kabir" arasındaki ilişkiyi izah eder misiniz?

 10. "Demek, bu beş vaktin her biri bir mühim inkılâp başında olduğu..." Burada "beş vakit" deniliyor; ancak teheccüd ve ikinci sabah namazı da işleniyor?

 11. Dokuzuncu Söz’de beş vaktin hikmeti anlatılırken, buna bir de gece namazı olan teheccüd namazı ilave ediliyor. Bunun hikmeti ne olabilir?

 12. Yatsı namazında ve onun vaktindeki hikmette geçen, "insanın bakiye-i asarının da kaybolduğu ve nisyana uğradığı" ifadesini açar mısınız?

 13. Kıyametin Kopmasında Hikmet mi Esas, Kudret mi?

 14. "İşâ vakti ise, âlem-i zulümât, nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeni ile setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini,.." Dokuzuncu Söz'de geçen yatsı vaktini açıklar mısınız?

 15. Ahirete Gidip Gelen Var mı?

Yükleniyor...