Üçüncü Nüktede nazara verilen “Namaz-Kâinat-İnsan ve Kur’an” ilişkisini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Namazda Fatiha suresini okuyan insan, şöyle ulvî bir tablo sergilemektedir:

Kâinatın küçük bir misali olan insan, bütün ibadetlerin fihristesi olan namazda, Kur’anın hülasası olan Fatiha suresini okumaktadır.

Burada üç özetin birlikteliğine dikkat çekilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...