Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise

İçerikler


  1. "Dimağda meratib var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir." İzah eder misiniz?

  2. "Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise." Burada geçen ilim, hangi ilimdir?

  3. "Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise..." Burada ilimden inanca kadarki aşamaları örnekle açar mısınız?

  4. "Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise..." Buradaki aşamaları katetmek için ne yapmak gerekir?

  5. "Dimağda meratib-i ilim muhtelifedir." ifadesi Lemeat'ta izah edilirken, iltizam mertebesi iz'an mertebesinden sonra geliyor. Mektubat'ta ise, "Yazılan sözler iltizam değil iz'andır." deniliyor. Buradaki farkı anlatır mısınız?

  6. "Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur..." cümlesi ile "Mânâlar kalbden çıktıkları vakit, suretlerden çıplak olarak hayale girerler..." cümlesi çelişmiyor mu? Evvel tahayyül mü, manalar kalbden mi?

  7. "Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif... " Devamında geçen "tahayyül", "tasavvur", "taakkul", "iz'an", "iltizam" ve "itikat" kavramlarını açıklar mısınız?

  8. "Taassub iltizamdan, imtisal iz'andan, tasdikten iltizam, taakkulde bîtaraf, bîbehre tasavvurda." Burada geçen "taakkulde bîtaraf" ifadesini açar mısınız?

  9. "Tahayyülde safsata hasıl olur, mezcine eğer olmaz muktedir."cümlesinin açıklar mısınız?

  10. Dimağın mertebeleri ile nefsin mertebeleri arasında bir bağlantı var mıdır; hangisi hangisine karşılık geliyor?

Yükleniyor...