Dimağın mertebeleri ile nefsin mertebeleri arasında bir bağlantı var mıdır; hangisi hangisine karşılık geliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dimağ ve nefis dediğimiz insani cihazların her birisi, ayrı platformlarda çalışır. Dimaği mertebeler, anlama ve kavrama alanlarında yol almaktadırlar. Nefsin mertebeleri ise, kötülüklere karşı insanın duruşunu ve yönelişini, terbiye edildiği oranda da insanın manevi alanlara kulaç atışını belirler. Emmare, kötülüğü ısrarla isteyen nefsin mertebesi iken, terbiye edildikçe daha çok kalbe tabi olup insani terakkiye vesile olmaktadır.

Yine de zorlamalı olmakla birlikte;

Tahayyül, nefsin ilk safhası olan nefs-i emmare olarak,

Tasavvur, nefsin ikinci mertebesi olan nefs-i levvame olarak,

Taakkul, nefsin üçüncü mertebesi olan nefs-i mülhime olarak,

Tasdik, nefsin dördüncü mertebesi olan nefs-i mutmainne olarak,

İz’an, nefsin beşinci mertebesi olan nefs-i radiye olarak,

İltizam, nefsin altıncı mertebesi olan nefs-i mardiyye olarak,

İtikad, nefsin yedinci ve son merhalesi olan nefs-i kâmile olarak düşünülebilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Dimağda İlim Mertebelerinin Mahiyeti (Video)

- İnsan bildiklerini neden yaşayamıyor? (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...