"Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise." Burada geçen ilim, hangi ilimdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Dimağda merâtib-i ilim muhtelifedir, mültebise"

"Dimağda merâtip var, birbiriyle mültebis, ahkâmları muhtelif. Evvel tahayyül olur, sonra tasavvur gelir. Sonra gelir taakkul, sonra tasdik ediyor, sonra iz'an oluyor, sonra gelir iltizam, sonra itikad gelir."(1)

Bir ham maddenin fabrikada üretim aşamalardan geçerek ürün olması gibi, malumat da akıl fabrikasının farklı işleme aşamalarından geçerek ilim olur. “Dimağda meratib-i ilim muhtelifedir.” ifadesini bu şekilde anlayabiliriz.

Aklın proses (işleme aşaması) aşaması şu şekildedir:

Malumat önce tahayyül (hayal etmek) edilir, sonra tasavvur (resmetmek, betimlemek), sonra taakkul (akletmek), sonra tasdik (onaylamak), sonra izan (bilinç), sonra iltizam (taraf olmak), en sonunda itikat edilir ki, bu aşamaların en son hâli ve en son ürünü iman, inanç ve itikattır.

(1) bk. Sözler, Lemaat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...