Block title
Block content

On Üçüncü Reşha

İçerikler


 1. "Saadet-i ebediye istiyor. Bekà istiyor. Lika istiyor. Cennet istiyor. Hem, merâyâ-yı mevcudatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesindeki "Esma ile beraber" istemenin hikmeti nedir?

 2. "Şems-i Hidâyet’ten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar! Ebu Hanife, Şâfiî, Ebu Bayezid-i Bistâmî, Şâh-ı Geylanî, Şâh-ı Nakşibend, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor." Bu isimler hakkında malumat verebilir misiniz?

 3. لَيْسَ فِى اْلاِمْكَانِ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ Bu ibarenin anlamı nedir ve kime aittir? Bir çokları, "Bu ifade ile Cenab-ı Hakk’ın kudretine bir tahdit getirmiş olmuyor mu?" diye soruyorlar. Birkaç misalle aydınlatıcı bilgi verir misiniz?

 4. "Şu Zâtın tek duası, baharımızın îcadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennet’in binâsına sebebiyet verecekti." Peygamberimizin, Allah indindeki kıymet ve değeri; hakikat nokta-yı nazarından nedir ki; "tek duası" cennetin binasına sebebiyet vermektedir?

 5. "Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet, gibi o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı,.." cümlesinde zikredilen kelimelerin, matlubla ilişkisini birer cümle ile anlatabilir misiniz?

 6. "Hem meraya-yı mevcûdatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 7. On Üçüncü Reşha'da geçen: "Dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinat ne istiyor?" cümlesindeki; "bihakkın Fahr-i kâinat" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 8. On Üçüncü Reşhada geçen: "Arz üstünde durup, Arş-ı Âzama müteveccihen el kaldırıp dua eden,.." cümlesindeki, "Arş-ı azama müteveccihen el kaldırmak" ne demektir?

 9. On Üçüncü Reşha'da geçen: "Acaba bütün efâzıl-ı benî-Âdemi arkasına alıp,.." cümlesindeki; "efâzıl-ı benî-Âdem" kimlerdir?

 10. On Dokuzuncu Söz, On Üçüncü Reşha'yı açıklar mısınız?

 11. On Üçüncü Reşha’nın sonunda zikredilen salavatın tercümesini yazar mısınız?

Yükleniyor...