Block title
Block content

On Üçüncü Reşha

İçerikler

 1. "Şu Zâtın tek duası, baharımızın îcadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennet’in binâsına sebebiyet verecekti." Peygamber Efendimizin (asm), Allah (cc) indindeki kıymet ve değeri; hakikat nokta-yı nazarından nedir ki; "tek duası" cennetin binasına sebebiyet vermektedir?

 2. لَيْسَ فِى اْلاِمْكَانِ اَبْدَعُ مِمَّا كَانَ (Leyse fil imkâni, ebdeu mimma kane) Bu ibarenin anlamı nedir ve kime aittir? Bir çokları, "Bu ifade ile Cenab-ı Hakk’ın kudretine bir tahdit getirmiş olmuyor mu?" diye soruyorlar. Birkaç misalle aydınlatıcı bilgi verir misiniz?

 3. "Şems-i Hidâyet’ten aldıkları feyz ile çiçek açmışlar! Ebu Hanife, Şâfiî, Ebu Bayezid-i Bistâmî, Şâh-ı Geylanî, Şâh-ı Nakşibend, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor." Bu paragraftaki isimler hakkında kısaca malumat verebilir misiniz? Bunlar, her bir asrın imamları mı?

 4. "Saadet-i ebediye istiyor. Bekà istiyor. Lika istiyor. Cennet istiyor. Hem, merâyâ-yı mevcudatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesindeki "Esma ile beraber" istemenin hikmeti nedir?

 5. On Dokuzuncu Söz, On Üçüncü Reşha'yı açıklar mısınız?

 6. "Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet, gibi o matlubun esbab-ı mucibesi olmasaydı,.." cümlesinde zikredilen kelimelerin, matlubla ilişkisini birer cümle ile anlatabilir misiniz?

 7. On Üçüncü Reşha'da geçen: "Acaba bütün efâzıl-ı benî-Âdemi arkasına alıp,.." cümlesindeki; "efâzıl-ı benî-Âdem" kimlerdir?

 8. "Hem meraya-yı mevcûdatta ahkâmını ve cemâllerini gösteren bütün esmâ-i kudsiyye-i İlâhiye ile beraber istiyor." cümlesinin izahını yapar mısınız?

 9. On Üçüncü Reşhada geçen: "Arz üstünde durup, Arş-ı Âzama müteveccihen el kaldırıp dua eden,.." cümlesindeki, "Arş-ı azama müteveccihen el kaldırmak" ne demektir?

 10. On Üçüncü Reşha'da geçen: "Dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevn ü zaman ve bihakkın fahr-ı kâinat ne istiyor?" cümlesindeki; "bihakkın Fahr-i kâinat" ifadesini nasıl anlamalıyız?

 11. On Üçüncü Reşha’nın sonunda zikredilen salavatın tercümesini yazar mısınız?

Yükleniyor...