"Ebû Hanife, Şâfiî, Ebû Bayezid-i Bistâmî, Şah-ı Geylânî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor." Bu isimler hakkında malumat verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmam Ebu Hanife ve İmam Şafiî mezhep imamlarına ve büyük müçtehitlere örnek olarak alınmıştır.

Bayezid-i Bistamî, Şah-ı Geylanî ve Şah-ı Nakşibend ise büyük tarikat sahiplerine örnek olarak zikredilmişlerdir.

İmam-ı Gazalî Hazretleri hem felsefecilerin İslâm’a aykırı fikirlerini ilmen çürüten eserleriyle, hem de İhya-yı Ulum adlı eseriyle bütün Müslümanlara ilim ve ahlak sahasında rehberlik etmesiyle meşhurdur.

İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin ise mücedditleri temsilen alındığını söyleyebiliriz. Kendisi aynı zamanda bir tarikat büyüğüdür, fakat onun mücedditlik vasfı daha önde gelmektedir.

Detaylı bilgi için "Sorularla İslamiyet" sitemize bakılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...