On Dokuzuncu Söz, On Üçüncü Reşha'yı açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ahiret aleminin yaratılma gerekçeleri arasında en önemlilerinden birisi de Peygamber Efendimiz (asm)'in bütün faziletli insanları manen arkasına alıp, ebedi yaşama talebinde ve duasında bulunmasıdır. Hâlbuki Allah en basit ihtiyaçları ve en adi talepleri bile değerlendirmeye alıp cevap verdiğine bütün kainat hâl dili ile şahittir. Öyle ise insanların en faziletli ve makbulleri olan bu zatların, ebedi yaşama talebini ve duasını Allah’ın geri çevirip kabul etmemesi düşünülemez.

Diğer bir husus, Allah Resulü (asm) beka talebinde bulunurken, Allah’ın kainat aynasında tecelli eden isim ve sıfatlarının gerekçeleri ile istiyor. Mesela, diyor ki "Senin sonsuz adalet sahibi olduğunu kainattaki tasarruf ve icraatlarından anlıyoruz. Hâlbuki ahretin kurulmaması senin adaletine zıt bir durumdur. Zira zalim zulmü ile mazlum ahı ile eşit olarak ölüyor. Bu ise adalete uygun bir hâl değildir. Öyle ise netice veriyor ki, senin insanlığı yokluğa ve hiçliğe atıp, tekrar diriltmemen senin sonsuz adaletin ile bağdaşmaz." İşte bu ve bunun gibi gerekçeleri de duasına katarak, beka istiyor. Böyle bir dua ve talebin geri çevrilmesi, Allah’ın isim ve sıfatlarına zıt bir hal olacağı için, duanın reddi imkânsıdır, denilebilir.

Üstat farazi olarak, Allah’ın bütün isim ve sıfatları ahireti yaratma gerekçesi olmasa, Peygamber Efendimiz (asm)'in şu tek dua ve talebi bile ahiret aleminin kurulmasına yegane gerekçe olabilir. Yani Allah, sırf Habibinin hürmetine, ahiret alemini yaratır ve yaratmıştır.

Nasıl ki, Peygamber Efendimiz (asm)'in nübüvveti imtihan dünyasının açılmasına sebep ve gerekçe oldu ise aynı şekilde Peygamber Efendimiz (asm)'in kulluğu da ceza ve mükafat alemi olan ahiret aleminin açılmasına sebep ve gerekçe olmuştur, olacaktır.

Kainat üstünde görünen mükemmel intizam ve sanatlar, mükemmel isim ve sıfatları gösteriyor. Mükemmel isim ve sıfatları ise, ebedi ve baki bir alemi iktiza ediyor.

Hiçlik ve yokluk ise, nihayetsiz bir çirkinlik ve fena bir şeydir. Öyle ise mükemmel isim ve sıfatların böyle bir çirkinliği ve fena işleri yapması imkansız bir şeydir. En basit sesi duysun ve ona cevap versin, en kuvvetli sese lakayt kalıp ona cevap vermesin. Bunlar Allah’ın isim ve sıfatlarının iktizası ile bağdaşmayan hallerdir.

Bu reşhanın ana konusu, Peygamber Efendimiz (asm)'in ahiret aleminin varlığına olan şahitliği ve ahiret aleminin yaratılmasında önemli bir iktiza ve gerekçe olmasıdır. Yani Peygamberimiz (asm) hem ahretin kurulmasında önemli bir gerekçe hem de bu gerekçelerin anlaşılmasında önemli bir delildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

saylii
ALLAHsizden ve hizmetlerinizden razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...