Block title
Block content

Üçüncü Esas

İçerikler

 1. "Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet, milliyet yerine rabıta-i dini ve sınıfî ve vatani kabul eder." ifadesinin izahını istirham ediyoruz. Özellikle, rabıta-i sınıfî konusunu nasıl anlamalıyız; örnekler verebilir misiniz?

 2. "Cemaatlerin rabıtasını, hikmet-i Kur'aniye; rabıta-i dini ve sınıfi ve vataniyi kabul eder." diyor. Dini ve vataniyi anladım da, sınıfî derken ne kastediliyor?

 3. "Hakkın şe’ni ittifaktır. Faziletin şe’ni tesanüddür. Düstur-u teavünün şe’ni; birbirinin imdadına yetişmektir." Müslüman ve İslâm âleminin vaziyeti çoğu zaman bu hakikatlerle bağdaşmıyor. İnsanın zihnini karıştıran bu durumun izahı?

 4. "Hakkın şe’ni ittifaktır. Faziletin şe’ni tesanüttür. Düstur-u teavünün şe’ni, birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin şe’ni uhuvvettir, incizaptır." Bu ifadeleri izah eder misiniz?

 5. "Hikmet-i felsefe; hayat-ı içtimaîyede nokta-i istinadı kuvvet kabul eder." ve "Cemaatlerin rabıtasının unsuriyet olması, semeratının ise hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve beşerin ihtiyacını ziyadeleştirmesi,.." Zamanın akışı içinde farklılık gösteriyor mu?

 6. "Hikmet-i Kur’aniye ise; nokta-i istinadı, kuvete bedel hakkı kabul eder." cümlesini açıklar mısınız, hakkın korunması için kuvvet icap ederse, bu muvazene nasıl kurulabilir?

 7. "İnsanın kemalat-ı insaniyeye sevk edilmesinden" ve "Nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe’ninin saadet-i dareyn" olduğundan bahsediliyor. Kemale ermeyi ve iki dünya saadetine nail olmayı nasıl anlamalıyız?

 8. Hikmet-i felsefe ile hikmet-i Kur’âniyenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye verdiği terbiyeler hakkında şematik bilgi verir misiniz?

 9. Hikmet-i Kur’aniyede düstur-u cidal yerine düstur-u teavün esas alınıp; hayatın bir mücadele değil bir yardımlaşma olduğu nazara veriliyor. Halbuki ekolojide canlılar arasında yardımlaşmadan çok mücadele nazara çarpmaktadır?

 10. Yaşama savaşı, hayat mücadelesi gibi sözleri kullanmak niçin doğru değildir? Üstadımız, hayat cidaldir diyenleri eleştiriyor. Ancak vahşi hayvanların zayıfları parçalaması bu açıdan bakıldığında bir cidal değil midir?

 11. Yaşama savaşı, hayat mücadelesi gibi sözleri kullanmak niçin doğru değildir? Üstadımız, "hayat cidaldir" diyenleri eleştiriyor. Ancak vahşi hayvanların zayıfları parçalaması bu açıdan bakıldığında bir cidal değil midir?

Yükleniyor...