"Hikmet-i Kur’aniye ise; nokta-i istinadı, kuvete bedel hakkı kabul eder." cümlesini açıklar mısınız, hakkın korunması için kuvvet icap ederse, bu muvazene nasıl kurulabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Düstur-u nübüvvet 'Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir.' der, zulmü keser, adaleti temin eder.”(1)

Haklı kişi, kuvvetsiz olsa ve hakkını korumada zaafa düşse bile, yine haklı olmanın üstünlüğüne ve faziletine sahiptir. Haksız kişi ise kuvvetli olsa bile üzerindeki zulüm damgasını silip atamaz.

Hakkımızı tam müdafaa etmek ve karşımızdakileri de haksız ve zalim olmaktan bir bakıma kurtarmak için kuvvetli olmamız gerekir. Öte yandan, başkalarına yapılan zulüm ve baskıları kaldırmak için de yine güçlü olmamız ve o mazlumlara yardım etmemiz icabeder.

Güçlü olmanın bir başka yönüne de Nur Külliyatı'nda şöyle yer verilir:

“… Ve bu zamanda Îla-i Kelimetullah, maddeten terakkîye mütevakkıf; ve medeniyet-i hakîkiyeye girmekle Îla-i Kelimetullah edilebilir.” (2)

İslâm’a hizmet edecek müesseseler kurmak için maddeten terakki gerektiği gibi, özellikle Hristiyan dünyasına Kur’an ve iman hakikatlerini neşir ve ilan edebilmemiz için de fakirlik ve geri kalmışlık kisvesinden soyunmamız gerekir. Zengin birisi, fakir ve perişan kıyafetli birinden hakikat dersi almakta, psikolojik olarak, çok zorlanır. Aynı durum, Batı dünyasına tebliğ görevi yapacak kişilerle muhatapları arasında da geçerlidir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz (Haşiye1).

(2) bk. Tarihçe-i Hayat, İlk Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...