Block title
Block content

Dördüncü Suret

İçerikler

  1. "Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister. Hem görmek, hem görünmek, hem daimî müşahede, hem ebedî işhad ister." Bir ressam sergisini gezenlerin hayranlığından iftihar eder, gurur duyar...

  3. "Gizli, kusursuz kemâl ise, takdir edici, istihsan edici, 'Maşaallah' deyip müşahade edicilerin başlarında teşhir ister..." cümlesini açar mısınız?

  4. "Hem daimi müşahede, hem ebedi işhad ister ." Cennetteki daimi müşahede Allah için, ebedi işhad da insan için midir?

  5. "Yani, kendi cemâlini iki vech ile görmek; biri muhtelif âyinelerde bizzat müşahede etmek, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmek ister." Neden sonsuz kemalat müşahede ister?

  6. Allah; ihtiyacı olmadığı halde, isim ve sıfatlarını müşahede edebileceği halde, insanın var olup olmamasının zatında bir eksikliğe sebep olmayacağı halde, insanı neden yarattı?

  7. Cenâb-ı Hakk'ın kendi cemalini iki vecihle görmek istemesinden, yani biri muhtelif ayinelerde bizzât müşahede etmesinden, diğeri müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahedesiyle müşahede etmesinden maksat ne olabilir?

  8. Dördüncü Suret'te, hadsiz sehavet ve hesapsız hazineler ve antika sanatların; Cenâb-ı Hakk'ın kemalatını, cemal-i manevîsini ve hüsn-ü mahfisinin letaifini gösterdiği ifade ediliyor. Bu cümleyi misallerle biraz daha açar mısınız?

Yükleniyor...