"Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan fıtratında; bilmediği ve eli yetişmediği şeylere karşı bir düşmanlık hissi vardır. Şayet insan, Allah tarafından ebedî olarak yokluğa mahkûm edilseydi, insandaki bu yaşamak ve cemale ve kemale olan sonsuz iştiyak ve sevgi, sonsuz bir düşmanlığa dönüşürdü.

Üstad, Onuncu Söz'ün Dördüncü Hakikat'inde, bu hakikati şu misallerle izah ediyor:

“HAŞİYE-2: Evet, dürub-u emsaldendir ki, bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tard eder. O adam kendine teselli vermek için, 'Tuh, ne kadar çirkindir!' der, o güzelin güzelliğini nefyeder."

"Hem, bir vakit, bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer, üzümleri yemek ister. Koparmaya eli yetişmez, asmaya da çıkamaz. Kendi kendine teselli vermek için, kendi lisanıyla 'Ekşidir.' der, gümler gider.”(1)

Kendini beğenen ve kendine güvenen insan şahsî ilmiyle erişemediği hakikatleri kabullenmek istemediği gibi, yine şahsî kuvvetiyle elde edemediği şeylere de zıt düşer, düşman olur.

Mü’min insan, kendisini kul ve kendindeki bütün maddî ve manevî sermayeyi de Allah’ın ihsanı bilir. Maksadına ermek için kendine düşen vazifeyi noksansız yerine getirdikten sonra Allah’a tevekkül eder. Çıkacak her türlü neticeyi rıza ile karşılamakla dünyada huzur ve rahat bulur. Üstad'ın ifade ettiği gibi, “İmanı ona bir emniyet-i tâmme verir.”(2)

Kâfir bu emniyet ve huzurdan mahrumdur. Ölümü hiçlik karanlığı bildiği ve âhirete inanmadığı için teselliyi “gaflette, sefahatta ve iman cephesine düşman olmakta” bulur.

Kâfirler Allah’a inanmadıklarına göre onların Allah’a düşman olmalarını, imana ve İslâm’a düşmanlık şeklinde yorumlamak gerekir. Veya iman etmediklerini zannettikleri, fakat derinden derine varlığını kabul ettikleri ve sadece bu dünya için eğlence olsun diye kendilerini yaratan ve sonrasında kendilerini ebedi bir yokluğa mahkum eden bir İlah'a düşmanlık etmeleri anlamında da anlaşılabilir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Dördüncü Hakikat (Haşiye-2).
(2) bk. age., Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

bakiduman
sevğili editör abimiz insanın eli yetişmediği şeye düşman olmasını kısmen anlıyorum ama insanın bilmediği şeye düşman olmasını bir örnekle anlatabilirmisiniz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)

Kafir veya sefih insanların, Allah'ı ve dolayısı ile Müslümanları sevmemelerinin sebebi, ahirete elleri yetişmediği içindir. İzlediği hayat çizgisinin cehenneme doğru gideceğini ve cennetin kendisinden çok uzak olduğunu bildiği için, Allah'a, ahirete, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık beslemekle kendilerini teselli etmek istiyorlar.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...