"Daimî bir cemal, zail müştaka razı olamaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza, bir cemal sahibi, daima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise ahiretin vücudunu ister. Çünkü daimî bir cemal, zâil ve muvakkat bir müştaka razı olmaz, onun da devamını ister. Bu da ahireti ister." (Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar)

Sonsuz ve daimî bir güzellik, kendisini daimî bir şekilde sevecek bir aşık ister. Daimi ve sonsuz bu güzelliğe perestiş edip aşık olan insanın, zail ve fani olması düşünülemez.

Güzellik sevilmek içindir, güzelliğin olup seveninin olmaması düşünülemez. Dolayısıyla sonsuz cemal sahibi olan Allah, kendi cemaline meftun, âşık ve perestiş eden insana bir an güzelliğini gösterip sonra sonsuza dek yokluğa ve hiçliğe atması Allah’ın kemal sıfatları ile bağdaşmaz.

Bu sebeple Allah’ın daimî olan cemali, çabuk sönüp giden bir âşığa razı olmaz. Kendini seven kendine perestiş eden âşığını daimî bir hayata mazhar eder ve o sonsuz cemalinden mahrum etmez.

"Çünkü daimî bir cemâl, zail müştaka razı olamaz. Zira, dönmemek üzere zevale mahkûm olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla, muhabbeti adavete döner. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Hâlbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığını, belki zayıf bir gölgesini, bir anda bakıp, doymadan gidiyor. Demek bir seyrangâh-ı daimîye gidiliyor." (Sözler, 10. Söz, Dördüncü Suret)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...