On Sekizinci Pencere

İçerikler


 1. "Fenn-i sarfça nasıl ism-i fail masdardan yapılır; öyle de ünvanların ve isimlerin dahi masdarları ve menşeleri sıfatlardır." ifadesini örneklendirerek açıklar mısınız?

 2. "Mükemmel usta ve dülger unvanları, bilbedâhe, mükemmel bir sıfata, yani san’at melekesine delâlet eder. Ve mükemmel sıfat ve o mükemmel meleke-i san’at mükemmel bir istidada işaret eder..." Burada geçen "sıfat" veya "meleke-i sanat" hangisidir?

 3. "Mükemmel usta ve dülger ünvanları, bilbedâhe, mükemmel bir sıfata, yani san’at melekesine delâlet eder." Burdaki "güzel sıfat" nedir? Ayrıca bu güzel sıfat yetmez; ilim, kudret vb. sıfatlar da lazım. Bu konuda geniş bilgi verir misiniz?

 4. "Öyle de zeminin yüzünü, belki kâinatı dolduran müteceddid eserler, bilbedâhe, gayet derece-i kemâlde bulunan ef’âli gösteriyor." cümlesini izah eder misiniz?

 5. Allah'ın isimleri doksan dokuz diye bilindiği hâlde, Cevşen'de bin bir esma geçmesinin sebebi nedir?

 6. Bir arkadaş, "Allah darılır mı?" diye bir soru sordu. Ben biraz kendimce cevaplar vermeye çalıştımsa da tam tatmin olmadı. Yardımcı olur musunuz? Risalelerde açıklaması vardı sanırım?..

 7. Eser fiile, fiil ise isme delalet ediyor. Buradaki isim maddi bir şahıs mı, yoksa unvan mı?

 8. Fiilden isme, ondan sıfata,.. ondan zata intikal meselesindeki "sıfat" Allah'a baktığında yedi sıfat-ı subutiyeye mi münhasırdır?

 9. İsim sıfata delalet eder. Peki, isim ilk olarak hangi sıfata delalet eder? Kudret mi, ilim mi, basar mı?..

 10. Otuz Üçüncü Söz´ün On Sekizinci Pencere'sini izah eder misiniz?

 11. Peygamberimizi yaratan Allah; Onun o kadar mükemmel olmasını sağlayan da Allah. Peki neden Allah kendi yarattığı kişiyi o kadar üst düzeyde görüyor? "Dünya onun için yaratıldı." deniyor? Risalelerde bunun izahı nasıldır?

 12. "Sıfat" ve "şuunat" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 13. "Şu masnuat adedince, hakikatın şuaını gösteren hadsiz delikli ve kafesli şu pencereyi ne ile kapatabilirsin?" derken, Üstad burada "delikli ve kafesli pencere"den neyi kastetmektedir?

 14. "Ve kabiliyet-i zâtiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuûn-u zâtiye, bihakkılyakin, hadsiz derece-i kemalde olan bir zâta delâlet eder." cümlesini izah eder misiniz?

 15. Şuunat-ı İlahiye mahiyet-i zatiyeye göre sıfat ve esmadan önce mi, sonra mı tezahhür etmektedir?

 16. "İnsanın nasıl ruhu bütün cesedine öyle bir münasebeti var ki, bütün âzâsını ve eczasını birbirine yardım ettirir..." Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere'nin, İkinci Nokta'sını açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...