Üstadımız On Sekizinci Pencere’nin sonunda nazara verilen tefekkürü bir mirac-ı marifet olarak ifade etmektedir. Burada marifetin miracı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mi’rac" kelimesi alet ismidir. Yani, miftah kelimesi fethetme, açma aleti manasına geldiği gibi, mi’rac kelimesi de uruc etme, yükselme aleti demektir. Bu derste de gökleri ve yeri dolduran sonsuz fiillere dikkat çekilmekte bu fiillerin ilahi isimlere, isimlerin sıfatlara delalet ettikleri nazara verildikten sonra, bu sıfatların şuunât-ı zatiyenin tezahür istemeleriyle icraat yaptıkları beyan edilmekte, bütün bu fiil, esma, sıfat ve şuunâttaki mükemmeliyetin ise Allah’ın zatî kemalinin sonsuzluğuna delalet ettiği hakikatine varılmaktadır. Bu ise “bir mirac-ı marifet”tir ve söz konusu tefekkür yolculuğunun nihai noktasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...