Üstadımız On Sekizinci Pencere’nin sonunda nazara verilen tefekkürü bir mirac-ı marifet olarak ifade etmektedir. Burada marifetin miracı ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mi’rac kelimesi alet ismidir. Yani, miftah kelimesi fethetme, açma aleti mânâsına geldiği gibi, mi’rac kelimesi de uruc etme, yükselme aleti demektir. Bu derste de gökleri ve yeri dolduran sonsuz fiillere dikkat çekilmekte bu fiillerin İlâhî isimlere, isimlerin sıfatlara delalet ettikleri nazara verildikten sonra, bu sıfatların şuunât-ı zâtiyenin tezahür istemeleriyle icraat yaptıkları beyan edilmekte, bütün bu fiil, esmâ, sıfat ve şuunâttaki mükemmeliyetin ise Allah’ın zâtî kemâlinin sonsuzluğuna delalet ettiği hakikatine varılmaktadır. Bu ise “bir mirac-ı marifet”tir ve söz konusu tefekkür yolculuğunun nihaî noktasıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...