"Ve kabiliyet-i zâtiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuûn-u zâtiye, bihakkılyakin, hadsiz derece-i kemalde olan bir zâta delâlet eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve son derece-i kemâlde sıfatlar, şüphesiz, son derece mükemmel olan şuûnât-ı zâtiyeye delâlet eder. Ve kabiliyet-i zâtiye, tabir edemediğimiz o mükemmel şuûn-u zâtiye, bihakkılyakin, hadsiz derece-i kemalde olan bir zâta delâlet eder."(1)

Allah’ın Zat-ı Akdes’ine ait kabiliyet, yetenek ve keyfiyetler şeklinde kısaca özetleyebiliriz. Ama kabiliyet kelimesine insanlar örfi bir mana yüklediği için, biraz dikkat etmemiz gerekecektir. İnsanlar kabiliyeti daha çok kuvveden fiile doğru geliştirilmesi gereken birer yetenek şeklinde değerlendirir. Halbuki Allah’taki bu kabiliyetler kemal bir noktadadır, gelişmesi söz konusu değildir. Bu yüzden her bir şuunatın başına mukaddes ibaresini koymak gerekiyor. Mesela, lezzet-i mukaddese de olduğu gibi. Allah da lezzet alır, ama insanların lezzet alması gibi değil, uluhiyetin kudsi mahiyetine uygun bir şekilde lezzet alır ki, bu lezzete lezzet-i mukaddese denir.

Bütün İlâhî isimler şuunât-ı ilâhiyyeden bir şe’n’e yani bir kabiliyet-i İlahiye ye dayanırlar.

Faraza bir insanda kudret olsa, ama doktorluk kabiliyeti olmasa o zaman doktorluk yapamaz. Demek kudretin yanında bir de doktorluk mahareti ve kabiliyeti gerekiyor. İsimler şuunat olarak, yani tabiri yerinde ise kabiliyet ve maharet olarak Allah’ta sıfatlardan farklı olarak vardır. Mesela Şafi ismi kabiliyet olarak Allah’ta kudretten farklı olarak vardır. Ama işleri ve eylemleri yapan kudrettir. Bir insanda doktorluk kabiliyeti olsa, ama kudret olmasa, yine doktorluğu icra edemez. Şuunat ile sıfatlar birlikte birbirine dayanarak çalışırlar.

Allah’ın zat-ı akdesinde bulunan kudsi kabiliyetlerin bir haddi bir sınırı yoktur. Fiili isimlerin sınırsızlığı ve çokluğu da bundan dolayıdır.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, On Sekizinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...