Yirminci Pencere

İçerikler


  1. Yirminci Pencere'nin giriş paragrafını; âyetleri, haşiyede geçen Arabi ibarelerin mânâsı ile izah eder misiniz?

  2. "Şimdi rüzgârlara bak ki: Sair hakîmâne, kerîmâne faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle, gayet mühim ve kesretli vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak, bir Sâni-i Hakîm tarafından bir tavziftir, bir tasriftir,.." izah eder misiniz?

  3. "Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara: Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir..." Bu paragrafı suyun vazifeleri açısından açabilir miyiz?

  4. "Şimdi yerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envâına bak: Bunların tezyinatları ve menfaatli hâsiyetleri..." Taşların ve madenlerin vazifeleri nokta-i nazarından bu paragrafı nasıl anlayabiliriz?

  5. "Şimdi çiçeklere, meyvelere bak: Bunların gülümsemeleri ve tadları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri..." Tarife ve davetnameyi esas alarak bu paragrafı izah edebilir miyiz?

  6. "Şimdi kuşlara bak: Onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir Sâni-i Hakîmin intak ve söyletmesi olduğuna delil-i kat’î ise, hayret verir bir tarzda birbirine o seslerle müdavele-i hissiyat ve ifade-i maksat etmeleridir." izah eder misiniz?

  7. "Şimdi bulutlara bak: Yağmurun şıpıltıları mânâsız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök gürlemesi boş bir gürültü olmadığına..." izah eder misiniz?

  8. "Şimdi göğe bak: Gök içinde hadsiz ecramdan yalnız kamere dikkat et. Onun hareketi bir Kadîr-i Hakîmin emriyle olduğu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir…" Bu mevzuyu biraz daha izah edebilir miyiz?

Yükleniyor...