Block title
Block content

İkinci Mebhas, Beşinci Vecih

İçerikler

 1. "Birisi öldürüldüğünde, öldüren eğer onu vurmasaydı yine öldürülür müydü?" sorusuna Üstad, Ehl-i Sünnet alimlerinin "Bizler bilmeyiz." dediğini söylüyor. Ama Diyanet İşlerinin sitesinde ve ilmihalinde "Öldürülürdü." diyor? Ne dersiniz?

 2. "Çünkü, kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tâyin etmiştir. Eğer onun tüfek atmamasını farz etsen, o vakit kaderin adem-i taallûkunu farz ediyorsun. O vakit ölmesini ne ile hükmedeceksin?" ifadelerini izah eder misiniz?

 3. "Ehl-i Sünnet ve Cemaati bırakıp fırka-i dâlleye girersin." cümlesini izah eder misiniz, "firak-ı dalle"yi nasıl anlamalıyız?

 4. "Tüfek atmasaydı, ölmesi bizce meçhul." cümlesi ile "Savaşa çıkılmasaydı yine öleceklerdi." mealindeki ayetin vech-i tevfiki nedir?

 5. Cebriyenin "sebebe ayrı, müsebbebe ayrı birer kader tasavvur etmesi" ne demektir, izah eder misiniz?

 6. Kader konusunda Ehl-i sünnet yolundan sapan “Cebriye ve Mutezile” hakkında bilgi verir misiniz?

 7. Kader, sebeple müsebbebe bir taallûku var... "Madem filân adamın ölmesi, filân vakitte mukadderdir. Cüz-ü ihtiyariyle tüfek atan adamın ne kabahati var? Atmasaydı yine ölecekti." Bu ifadenin izahı nasıldır?

 8. Kaza kurşununa gelen biri vefat ediyor, eğer o kurşun kazara insana gelmeseydi, o insan tekrar ölür müydü?

 9. Mutezile "Tüfek atmasaydı ölmeyecekti." diyor. Peki biz; "Eğer içkili araba kullanmasaydı bu kaza olmayabilirdi." diyerek, sebeplere müracat etmenin ya da nehiyleri çiğnememenin gerekliliğine işaret ediyoruz. Bunda bir problem olur mu?

 10. Öldürülen bir insan, kendine takdir edilmiş olan fıtri ömrünü tamamlamış mı oluyor? Ecel çeşitleri nelerdir, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 11. Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, Beşinci Vechi izah eder misiniz?

 12. “Ecel birdir değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı.” cümlesi ile "Tüfek atmasaydı ölmesi bizce meçhul.” cümlesi nasıl bağdaşabilir? Cebriye ve Mutezilenin bakışı nasıldır?

Yükleniyor...