Block title
Block content

İkinci Mebhas, Yedinci Vecih

İçerikler

  1. "Bütün işler; hayır olanı da şer olanı da Allah'tandır." hadisini okuyunca cüz'i iradenin tesiri yokmuş gibi algıladım; Risalelerde izahat var mı bu konuda?

  2. "Dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar." cümlesini izah eder misiniz?

  3. "Ey insan! Senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-ü ihtiyarî namında bir iraden var." İnsanın iradesini biraz açar mısınız?

  4. "Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir." cümlesine göre az da olsa bizim bir iktidarımız vardır, sonucu çıkmıyor mu? Biz fiili gerçekleştirmek istediğimizde mi, Allah gücü veriyor bize? Yoksa biz aciz-i mutlak mıyız?

  5. İsrail'in, Filistin'deki masumları öldürmesine nasıl bakmalıyız? Onlara öldürme meylini veren Allah mıdır? Cenab-ı Hak istese buna engel olabilirken, neden müsaade ediyor? Risale-i Nur penceresinden nasıl bakmalıyız bu olaya?

  6. Kader konusu göz önüne alındığında "niyet", "nasip" ve "kısmet" kavramları bu konunun neresine oturuyor, örneklerle açıklar mısınız?

  7. Namazlarında gevşeklik yaşayanlar için; "Dua ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar." cümlesi bu üşengeçliği giderir mi?

  8. Parmağını oynatan birisi için, istek kendisinden geliyor. Peki o parmağı oynatan kimdir? Allah, sizi ve yapmakta olduğunuz fiilerinizi de ben yaratıyorum, diyor. Üstad, ruhun zihayat, zişuur ve zikudret olduğunu söylüyor.Parmağın hareketi kime aittir?

  9. Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, Yedinci Vechi açıklar mısınız?

Yükleniyor...