Block title
Block content

İkinci Mebhas, Yedinci Vecih

İçerikler

  1. "Dua ve tevekkül, meyelan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi; istiğfar ve tövbe dahi, meyelan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar." cümlesini izah eder misiniz?

  2. İsrail'in, Filistin'deki masumları öldürmesine nasıl bakmalıyız? Onlara öldürme meylini veren Allah mıdır? Cenab-ı Hak istese buna engel olabilirken, neden müsaade ediyor? Risale-i Nur penceresinden nasıl bakmalıyız bu olaya?

  3. Namazlarında gevşeklik yaşayanlar için; "Dua ve tevekkül meyelân-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi, istiğfar ve tevbe dahi meyelân-ı şerri keser, tecavüzâtını kırar." cümlesi bu üşengeçliği giderir mi?

  4. Biz herhangi bir fiil yapmak istediğimizde, hâl ya da kal dili ile dua ederiz, Cenab-ı Hak da o fiili yaratır. Mesela nefes almak; biz ihtiyaç lisanıyla isteriz, Allah o fiili yaratır. Nefes alan biz değiliz. O zaman biz aciz-i mutlakız? "Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir." deniyor. Bu cümleye göre az da olsa bizim bir iktidarımız vardır, sonucu çıkmıyor mu? Biz fiili gerçekleştirmek istediğimizde mi gücü veriyor bize?

  5. Parmağını oynatan birisi için, istek kendisinden geliyor. Peki o parmağı oynatan kimdir? Allah, sizi ve yapmakta olduğunuz fiilerinizi de ben yaratıyorum, diyor. Üstad, ruhun zihayat, zişuur ve zikudret olduğunu söylüyor.Parmağın hareketi kime aittir?

  6. "Bütün işler; hayır olanı da şer olanı da Allah'tandır." hadisini okuyunca cüz'i iradenin tesiri yokmuş gibi algıladım; Risalelerde izahat var mı bu konuda?

  7. Kader konusu göz önüne alındığında "niyet", "nasip" ve "kısmet" kavramları bu konunun neresine oturuyor, örneklerle açıklar mısınız?

  8. "Ey insan! Senin elinde gayet zayıf, fakat seyyiatta ve tahribatta eli gayet uzun ve hasenatta eli gayet kısa, cüz-ü ihtiyarî namında bir iraden var." İnsanın iradesini biraz açar mısınız?

  9. Yirmi Altıncı Söz, İkinci Mebhas, Yedinci Vechi açıklar mısınız?

Yükleniyor...