Block title
Block content

İkinci Makam, Giriş

İçerikler

 1. Vesvese ile musibet birbirine benzeyen hastalıklar olarak değerlendiriliyor. Bunu nasıl anlamalıyız?

 2. "رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ - وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ " ayet-i kerimenin meali nedir?

 3. Niçin vesvese aklın, ruhun değil de kalbin hastalığı olarak nazara verilmiştir?

 4. Musibetli vesveseden şikâyet ediliyor. O halde musibetsiz olan vesvese faydalı mıdır?

 5. Vesvese ile musibeti cehalet davet ediyor, ilim ise tard ediyor. Aynı zamanda vesveseye ehemmiyet verilmezse sönüp gideceği ifade ediliyor? Bu farklılığı açıklar mısınız?

 6. "Kalbin beş yarasına beş merhemi tazammun eder." cümlesindeki “kalbin beş yarası” nelerdir?

 7. Görülen pis ve çirkin manzaraların, şeytan tarafından kişinin zihnine kodlanmışsa bundan nasıl kurtulabilinir? Burada, "İlim onu tard eder." ifadesini nasıl tatbik edebiliriz?

 8. Üstad vesvese bahsinde; "Beş Vechini beyan edeceğim; belki sana ve bana şifa olur." diyor. Genelde kendi nefsini takdim ederken, burada önce "sana" demiş, hikmeti ne olabilir?

 9. Vesvese Risalesini okudum anlayamadım. Bu bahsi açıklar mısınız, ana hatlarıyla inceleyebilir misiniz?

 10. Vesvese nedir, yani bir karakter midir? Bazısı çok vesvas olurken, kimisinde hiç vesvese olmaz...

 11. Vesveseden Nasıl Kurtulabilirim?

 12. Hangi tür vesvesenin hangi özellikteki insanlarda bulunduğuna dair tespit yapabilir misiniz?

 13. Vesvese nedir ve kurtulma çareleri nelerdir?

 14. İnsanın yeisten, vesveseden, şeytanın ve nefsin esirliğinden kurtulmasının yolu nedir?

 15. Vesveseye ilgisiz kalınca geçer diyorsunuz. İlgisiz kalınca da sanki onu kabul ediyormuş hissine kapılır gibi oluyorum. Onun için de vesveseye karşı konuşarak ve çürütecek örnekler bularak cevap veriyorum. Bu durumu açıklar mısınız?

 16. Vesvese tam olarak nedir, somut bir şey midir? Şeytanın vesveseleri gerçek midir?

 17. Üstad, insanın manevi yönünü mükemmel olarak tarif ve tespit ediyor bence. Akıl, hayal, ruh, kalb, vicdan, hisler,latifeler... 1. İslam alimleri genel olarak bu konuda uzman mıdırlar? 2. Asrın sorunlarına Kur'anî çözümlerin ortaya çıkardığı bir İlahi ihsan mıdır? 3. Klasik İslam ilimlerinden hangisine giriyor bu konular? 4. Kalbden çıplak olarak çıkan manalar hayalde giydirilir, diyor Üstad. Kalbden çıkan manalar hayale uğramak zorunda mıdır?

 18. Vesvese Konusunu Başka Alim Açıklamış mı?

 19. Vesvese Risalesi'nin ilk üç vechi arasındaki irtibat ve farklılıkları izah eder misiniz?

 20. Vesvese ne demektir?

Yükleniyor...