Vesvese Risalesi'nin ilk üç vechi arasındaki irtibat ve farklılıkları izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu risaleyi genel hatları ile şu şekilde tarif edebiliriz:

Yirmi Birinci Söz, İkinci Makam: Vesvese: tanımı ve kurtuluş çareleri.

"EY MARAZ-I VESVESE İLE MÜPTELÂ! Biliyor musun, vesvesen neye benzer? Musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer; ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider."

1. Vecih: Vesvesenin yol açtığı telâş ve ümitsizlikten korunmanın çaresi.

2. Vecih: Mânâların insan hayalinde aldığı şekiller ve bunların vesvese ile olan ilişkisi.

3. Vecih: Kavramlar arasındaki çağrışımlar ve vesvese ile ilişkisi.

4. Vecih: Dindeki aşırılığın yol açtığı vesvese.

5. Vecih: İman ile ilgili konularda vesvese.

Görüldüğü üzere Birinci Vecih'te vesvesenin insan psikolojisinde yapmış olduğu baskı ve sıkıntı ve bunun şifası izah ediliyor.

İkinci Vecih'te vesvesenin anatomisi inceleniyor. Yani bu vesvese insan mahiyetinde nasıl oluşuyor, hangi aşamalardan geçip insan zihnine musallat oluyor kısmı izah edilerek, insanın ümitsizliğe düşmesinin önüne geçiliyor.

Üçüncü Vecih'te ise vesvesenin dış eşya ile olan irtibatı ve çağrışımları izah edilerek, vesvesenin mahiyeti bütün yönleri ile ele alınmış oluyor. İnsan, ancak bu yönleri bilince vesvesenin tesiri ve baskısından kendini muhafaza edebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...