Birinci Makam, Giriş

İçerikler


  1. Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam'a konu olan ayet-i kerimeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

  2. "Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar." Sualde geçen iki adamın havuzda yıkanmalarının hakikatle bir irtibatı var mı? Yoksa sadece bir temsil midir?

  3. "Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar…" Buradaki havuz, devamındaki saray, memleket ve şehir teşbihlerini açar mısınız?

  4. "Öyle bir âlem ki, kemâl-i intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir." Buradaki memleket, şehir ve saray âlemleri neyi ifade ediyor, açıklar mısınız?

  5. "Bir kısım mahluklar var; bir tarz ile konuşuyorlar, fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar." Bu mahlukların konuşma tarzları nasıldır ve dilleri neden bilinmiyor?

  6. "Âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız." Peygamber gönderilmezse dahi, insanların Allah’ı bilmeleri gerekiyor mu?

  7. "Çünkü anlaşılıyor ki, bizi buraya getiren odur." Temsildeki adamlar bunu nasıl anlıyorlar?

  8. Hikâyedeki inanan ve inanmayan şahıslar kimleri temsil ediyorlar?

  9. "Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım." İzah eder misiniz? Aklını ölçü alarak yanlış yola sapanlara Hak ve hakikati göstermenin yolu nedir? Bu noktada peygamberlik müessesesinin yerini ve önemini anlatır mısınız?

  10. "Senin bu temerrüdün beni de belki çoklarını da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden, bazen olur ki, bir memleket harab olur." İnat ve temerrüdün çoklarını belaya atması ve memleketin harap olması ne manaya gelmektedir?

Yükleniyor...