Block title
Block content

Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam'a konu olan âyet-i kerîmeler hakkında bilgi alabilir miyiz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu risaleye  bu iki âyet-i kerîme ile başlanmasındaki temel maksat , Cenab-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Kerîm’inde bir çok hakikatleri  misâllerle ders verdiğine bir atıf yapmaktır. Âyet-i kerîmelerin mealleri şöyledir:

“... Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misâller getirir.” (İbrahim, 14/25)
“... Ve biz o misâlleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşir, 59/21)

Birinci  âyet-i kerîmenin tamamıyla ondan bir önceki âyetin mealleri şöyledir:

“Görmedin mi, Allah güzel bir sözü nasıl misâl getirdi? (Güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misâller getirir.” (İbrahim, 14/24, 25)

Bu âyet-i kerîmede, Kur’ân okumanın ve faydalı sözler söylemenin güzelliği, bir ağaç misâliyle akıllara ve kalplere yerleştiriliyor. Bir ağaca yüzlerce meyve verdiren Cenab-ı Hakk’ın, güzel sözlere de çok sevaplar vereceği böylece ders veriliyor. İkinci âyet-i kerîmenin tamamının meali şöyle:

“Eğer biz, bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. Ve biz o misâlleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.” (Haşir, 59/21)

Hz. Musa (as)’nın, âsasıyla taşlardan su çıkarma mu’cizesi anlatılırken de taşlar hakkında benzer ifadeler kullanılır ve İlâhî fermanı dinlemeyenlerin kalplerinin taştan daha katı olduğuna dikkat çekilir. Böylece mü’minlerin Kur’ân’a hürmet ve ondaki İlâhî emirleri dinleme hususunda çok hassas davranmaları ve büyük itina göstermeleri haşmetli bir şekilde ders verilmiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...