Block title
Block content

"... Çünkü, anlaşılıyor ki, bizi buraya getiren odur." Temsildeki adamlar bunu nasıl anlıyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"O iki adamdan birisi, arkadaşına dedi ki: 'Şu acip âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir mâliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musannâ sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü, anlaşılıyor ki, bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu âciz mahlûklardan ne bekleyebiliriz?"

"Hem koca bir âlemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenâtın envâıyla tezyin eden ve ibretnümâ mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lâzımdır.' "(1)

Selimiye camisini bütün yönleriyle inceliyor, ondaki sanata hayran kalıyor ve sonunda, “Böylesine muhteşem bir eserin mimarı, elbette büyük bir dâhi, eşsiz bir sanatkârdır.” hükmüne varıyoruz. Yani eserden müessire giderek bir istidlal yapıp, sanat üstünden sanatkâra ulaşıyoruz.

Aynı şekilde kâinat Allah’ı bize gösterip ispat eden muhteşem ve muazzam bir sanat bir eserdir. Bu sanat ve eseri doğru okuyan birisinin, bu sanat ve eserin Sanatkârı ve Müessiri olan Allah’ı bulması ve her şeyin yaratıcısının Onun olduğunu anlaması gayet makul ve zaruridir.

Bu ifadeler de bu bakış ve delil getirmenin bir örneğidir:

"O iki adamdan birisi, arkadaşına dedi ki: 'Şu acip âlemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir mâliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musannâ sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü, anlaşılıyor ki, bizi buraya getiren odur.'"

Fiil fail, edilgen etken, meseleye ışık tutuyor. Mesela elma fiildir, Allah ise bu fiili yapan faildir. Kâinat edilgendir, Allah etkendir. Kâinat infial, Allah ise müessir ya da faildir; yani kâinat etkilenen, Allah ise etkileyendir.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, Birinci Makam.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
İki adam da bu kainatın bir parçası olduklarını idrak ederek bunu söylüyorlar.Bizi buraya getiren O'dur diyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...