"Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar…" Buradaki havuz, devamındaki saray, memleket ve şehir teşbihlerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Buradaki havuz ve bu havuzda yıkanmak tabiri, her insanın İslam fıtratı üzere doğmasına ve başlangıçta günahsız ve temiz olmasına bir kinayedir.

Tesir altında kalıp kendilerinden geçmeleri tabiri ise; insanın anne rahminde kendi iradesi dışında, ilahi hikmet ve kudretle tavırdan tavıra geçip dokuz aylık bir terbiye ve tekâmül yolculuğu sonunda dünyaya gelecek hale erdirilmesini ifade eder.

İnsanın ruhlar âleminden başlayıp anne rahminden geçip, sinn-i kemal yaşı olan on beş yaşına ulaşmasına kadarki safhalar, tabir caiz ise, onun bu dünya imtihanına hazırlanma safhasıdır.

Bir memleketin nizamının, kanunlarının, asayişin ve adaletinin mükemmel olması, oranın çok iyi tedbir ve idare edildiğini ve o memleketin sahipsiz olmadığını gösterir. Aynı şekilde şu kâinatın tamamındaki mükemmel intizam, eşsiz kanunlar, elementler arasındaki akıl almaz yardımlaşma ve dayanışma bu memleketin sahipsiz olmadığını ve her şeyine hükmeden bir Rabbi ve müdebbiri olduğunu gösterir.

Sarayda da aynı mana hâkimdir. Yani saray nasıl saray sahibini ispat ediyor ise, şu kâinat ve dünya da bir saray hükmünde olup, onun saniini, yaratıcısını ve sanatkârını kör gözlere de gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...