İkinci Makam, Altıncı Lem'a

İçerikler


  1. "Her bir nevin üstünde çok sikke-i ehadiyet, her bir küll üstünde müteaddit hatem-i vahidiyet, ta mecmu-u âlem üstünde mütenevvi turra-i vahdet, gayet parlak bir surette koymuştur." İzah eder misiniz?

  2. "Nakkaş-ı Ezelî, zeminin yüzünde yaz, bahar zamanında en az üç yüz bin nebatat ve hayvanatın envaını, nihayetsiz ihtilat, karışıklık içinde nihayet derecede imtiyaz ve teşhis ile ve gayet derecede intizam ve tefrik ile..." Nasıl benzerlik ve fark vardır?

  3. "Üç yüz bin muhtelif nebatat ve hayvanatın envaı…" Bu sayıyı güncelleştirerek nazara vermek doğru mudur?

  4. "Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o, ölüleri de elbette diriltecektir. O, her şeye hakkıyla kadirdir." (Rum, 30/50) Haşrin ispatı ile alakalı bu ayet hakkında bilgi alabilir miyiz?

  5. "Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir zat-ı muciznümaya, 'Şu dereden, yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin?' denilir mi?" İzah eder misiniz?

  6. "Gök ve dağ ve yeri altı günde icat eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan..." Baharda nebatatın bir anda değil de birkaç gün yahut birkaç hafta zarfında ihya edilmesinin hikmeti nedir?

  7. Gök, dağ ve yerin altı günde yaratılmasından maksat nedir? "Gün" denince yirmi dört saati mi anlayacağız?

  8. "İstibat suretinde söylenir mi?" ifadesinden anlaşıldığına göre, haşri inkârın temelinde, aklın yeniden dirilişi anlayamaması yatıyor. Bu konuda neler söylenebilir?

  9. "Gayet basirane ve hakîmane zeminin yüzündeki şu tasarrufat-ı azime-i bahariye üstünde bir hatem-i vahidiyet gayet aşikâre görünüyor." Devamıyla izah eder misiniz?

Yükleniyor...