"Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir zat-ı muciznümaya, 'Şu dereden, yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin?' denilir mi?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, zeminin diriltilmesinde, üç yüz bin haşrin nümunelerini birkaç gün zarfında yapan, gösteren Kudret-i Fâtıraya, elbette insanın haşri ona göre kolay gelir. Mesela, Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir Zat-ı Muciznüma'ya, 'Şu dereden, yolumuzu kapayan şu koca taşı kaldırabilir misin?' denilir mi? Öyle de gök ve dağ ve yeri altı günde icad eden ve onları vakit be vakit doldurup boşaltan bir Kadîr-i Hakîme, bir Kerim-i Rahime, 'Ebed tarafından ihzar edilip serilmiş, kendi ziyafetine gidecek yolumuzu seddeden şu toprak tabakasını üstümüzden kaldırabilir misin? Yeri düzeltip bizi ondan geçirebilir misin?' İstib'ad suretinde söylenir mi?"(1)

Temsilde geçen “büyük taş”, kabir ehlinin üzerine örtülen toprak tabakasıdır.

“Gelincik Dağını ve Süphan Dağını bir işaretle kaldıran bir Zat-ı mu'ciznümâ”nın insanların üzerinden toprak tabakasını da kolayca kaldırabileceğine işaret ediliyor.

Devamında ise “gök ve dağ ve yeri altı günde îcad eden ve onları vakit bevakit doldurup boşaltan bir Kadîr-i Hakîm’e, bir Kerîm-i Rahîm’e” bu işin ağır gelmesinin düşünülemeyeceği ifade ediliyor.

Bu misalde asıl anlatılmak istenen husus ise haşrin yani öldükten sonra dirilmenin Allah’ın kudretine nisbeten ne kadar kolay olduğunu göstermektir. Evet, koca kâinatı yoktan var edip sürekli tebdil ve tedvir eden Allah’ın sonsuz kudretine karşı, “Çürümüş bir insanın cesedini acaba ikinci defa diriltebilir mi?” diye vehim ve şüphe ile yaklaşmak en büyük bir cehalettir.

Koca bir ağacın bütün planını küçük bir çekirdeğin içine yerleştiren bir kudret için, “Vefat etmiş bir insanın ruhunu nasıl muhafaza edebilir?” denilebilir mi?

Dünyayı sapan taşı gibi döndüren bir kudrete, “Bu dünyayı bozup dağıttıktan sonra, ikinci defa tekrar diriltip inşa edebilir mi?” denilir mi?

Her bahar mevsiminde haşrin milyonlarca nümunelerini bize gösteren böyle bir Zat için; “Acaba kıyametten sonra haşri yapabilir mi?” demek salim bir akılla bağdaşır mı?

1) bk. Sözler, Yirmi İkinci Söz, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...