"Şu kâinatın lâmbası olan güneş, Kâinat Sâniinin vücuduna ve vahdâniyetine güneş gibi parlak ve nuranî bir penceredir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yedi gök ve yer ve onların içindekiler Onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, Onu hamd ile tesbih etmesin."(İsrâ, 17/44)

İster semada olsun, ister zeminde olsun, her şey ve her mahluk, Allah’a, şuurlu bir insan gibi ibadet ve tesbihte bulunuyor. Allah’ın isim ve sıfatlarını kainatta ilan ve izhar vazifelerini görüyorlar.

Diğer mahlukat gibi güneş de Allah’ı tesbih ve zikrediyor. Yani Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlik edip, dellalık yapıyor. Bugün fenlerin güneş hakkında tespit ettikleri yüzlerce hikmet ve fayda; güneşin ne denli bir sanatkara işaret ve delil olduğunu bizlere gösterir.

Güneşin belli bir ölçü ve yörüngede dönmesi ve dönerken dünyamıza hem lamba hem de soba vazifesi görmesi, açık ve net bir dille, Allah’ın varlığını ve birliğini bize gösterir. Zira güneşin cansız ve yakıcı cisminin, hassas bir ölçü ile bir yörünge takip etmesi ve bizim dünyamızı bilip bize şefkat etmesi düşünülemez. Öyle ise güneşi çekip çeviren ve bize itaat ettiren şefkatli bir el var, bu da Allah’tan başkası değildir, gibi bir çok delil ve vaziyet ile Allah’ın varlığını ve birliğini bize ilan ve ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...