Tabiat Risalesi, Birinci Muhal'de anlatılan şey, evrimcilerin insanların nasıl evrimleştiğini savunduğu şeyler mi? Ayrıca o anlatılan üç muhalin herbirini kimler savunuyor, kısaca açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mukaddime"

"Ey insan! Bil ki, insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var; ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden üç tanesini beyan edeceğiz."

"Birincisi: Evcedethu'l-esbab, yani, 'Esbab bu şeyi icad ediyor.'"

"İkincisi: Teşekkele binefsihî, yani, 'Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.'"

"Üçüncüsü: İktezathu't-tabiat, yani, 'Tabiîdir, tabiat iktiza edip icad ediyor.'"(1)

Üstad burada küfür ve şirkin temelini oluşturan üç önemli fikri alıp, bunların aklen imkansız ve muhal olduğunu ispat ediyor. Zaten diğer bütün inkar fikirleri de bu üç fikir temeline dayanıyor.

Bunlardan birisi; her şeyin icad edicisi ve yaratıcısı sebepler diyenlerdir. Felsefede bu fikre Determinizm felsefesi deniyor, yani her şey sebep-sonuç ilişkisi ile izah edilir. Üstad bu fikrin esassız ve bozuk olduğunu kati olarak ispat ediyor.

İkinci düşünce ise; her şey tesadüfen kendi kendine oluşuyor fikridir. Bu fikrin batıllığı ve aklen mümkün olmaması çok zahirdir ve Üstad bu fikri de kati bir şekilde çürütüyor.

Üçüncü fikir ise; her şeyin yaratıcısı ve icad edeni tabiattır diyenlerdir. Tabiat dedikleri ise; kainattaki külli unsurların birleşmesinden hasıl olan, zihni ve hayali bir kurgudur. Yani; insan zihninin ürettiği, hakikati olmayan muhayyel bir şeydir. Bu muhayyel şey zamanla müşahhaslaşarak ilahlaştırılmıştır. Günümüzde maddeci felsefenin savunduğu en son ve en geniş fikir; bu tabiat fikridir.

Birinci muhalde anlatılan şey; her şeyi sebepler icad edip yaratıyor diyen felsefi ekole, yani determinizm felsefesine bir cevap veriliyor. Evrim fikrine direkt değil, dolaylı bir cevaptır. Bu muhalde sebeplerin neticeyi yaratmasının imkansızlığı vurgulanıyor.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yavuz_risale
Darvinizm ve Stephen Hawkingin düşünceleri bu üçünden hangisine giriyor acaba? Ayrı ayrı açıklarmısınz lütfen
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Darwinizm her şeyin icad edicisi ve yaratıcısı sebeplerdir diyor. Stephen Hawkingin'in bu düşünceleri ise "Kainat, kuantum dalgalanmalarının ve pre-materyel unsurların herc-ü merc halinde olduğu sonsuz bir boşluktan doğuvermiştir." bu ifadeler her şey tesadüfen kendi kendine oluşuyor fikrine giriyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...