"Tahammülüm haricinde azap çekerdim." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sualiniz iki şekilde anlaşıldığı için, iki ayrı cevap yazılacaktır.

1. Tahammül haricinde azap ne demektir?
2. Şefkat azabı çekmesi, şefkat-ı İlahi ile çelişmiyor mu?

Cevaplarımız:

1. Fıtratımda rikkat-i cinsiye ile acımak hissi ziyade bulunduğundan, kendi elemimden başka, binler kardeşlerimin elemlerini de o şefkat sırrıyla çektiğimden, yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım. Ve siz ne kadar firak belâsını çekmişseniz, benim kadar o belâya mâruz kalmamışsınız. Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşüneyim. Bendeki fıtrî olan bu ziyade acımaklık ve şefkat, binler Müslüman evlâtlarının, hattâ mâsum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikkat, bir elem, o sırr-ı şefkatle hissediyordum. Hususî bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim.

Belki bu memleketle ve belki âlem-i İslâmın kıt'asıyla, hanem gibi, hamiyet-i İslâmiye noktasında alâkadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müteellim ve firaklarıyla mahzun oluyorum.

2. Bir zaman, eski Harb-i Umumîde, düşmanların ehl-i İslama ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan, tahammülüm haricinde azap çekerdim.

Aynı mektup'ta Üstadımız ˝Yalnız bu var ki, müstehaklara âfât geldiği zaman masumlar da yanarlar, onlara acımamak olmuyor˝ dediği gibi masumlara acınacak.

Rahmet ve şefkat-i ilahiyeden taşmanın ölçüsü, yine aynı mektup dikkatle okunursa sadece acımak değil;

a) Hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak,
b) Te’vile sapmak,
c) Hakları olmadığı halde onlara dua etmek (mesela kâfirin cehennemden kurtulması için),
d) Şefkatkarane taraftar olmak (kafire veya insanlığın suiakibetine sebep olana) gibi şartları var.

Yoksa mektupta Üstadımız'ın ziyade şefkat ettiği kısım; düşmanların ehl-i İslâma ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...