"Rahmet-i İlâhiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkânda olamaz..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Rahmet-i İlâhiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, daire-i imkânda olamaz. Asiler, cezalarını; masumlar, mazlumlar, zahmetlerinden on derece ziyade mükâfatlarını alacaklarını düşün. Senin daire-i iktidarının haricinde olan hâdisâta, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın."(1)

İnsan, Allah’tan daha şefkatli olamaz. Zira insandaki zerre kadar olan şefkat, Allah’ın sonsuz rahmetinin basit ve küçük bir tecellisinden ibarettir. Bu durumda, Allah’ın azaba ve cezaya layık gördüğü kimselere rahmet nazarı ile bakmak ve onlara acımak ve onları kurtarmak için cehennem ve azabı inkâr etmek batıl bir şefkat anlayışı olur.

Hümanist felsefenin şefkat anlayışı böyle yolsuz ve batıl bir şefkat anlayışıdır. Kuzuları kıran kurda şefkat edip, kuzuların hukukunu umursamamak şefkat değil, zulümdür. Asiler, cezalarını; masumlar, mazlumlar, zahmetlerinden on derece ziyade mükâfatlarını almaları İlahî hikmet ve rahmetin bir muktezası ve bir tecellisidir. Cezayı şefkate aykırı görmek, şefkat hissinin münasebetsiz ve batıl bir şekilde kullanılması demektir.

“Hikmet-i Rabbaniyeden daha ekmel hikmet, dâire-i imkânda olamaz.” Allah’ın hikmetinin üstüne çıkıp daha güzel ve daha mükemmel bir hikmet inşa etmek mümkün değildir. Zira O’nun hikmeti en mükemmel ve en muazzamdır. Kimse bu hikmeti aşıp daha mükemmel ve daha güzel bir hikmete ulaşamaz.

İlahi hikmet asileri cezalandırıp masumları mükâfatlandırıyorsa, bundan daha ötesi ve daha mükemmeli olamaz. Bir zalimin, bir kâfirin cehennemde ebedî azap çekmesi İlahî hikmet ve rahmete uygundur ki, Allah da buna müsaade ediyor. Bizim kalkıp bu zalim ve kâfirlere şefkat ederek, cehennemi ve azabı inkâr etmemiz tam bir dalalet ve butlandır.

Her şeye ve her hâdiseye Allah’ın sonsuz merhameti, hikmeti, adaleti ve rububiyeti noktasından bakmak lazımdır. Yoksa insanın sapması ve küfre düşmesi an meselesidir.

1) bk. Kastamonu Lahikası, 38. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...