Tefekkür ayetleri Risale-i Nurlarda nasıl izah edilmiştir, örnekler verir misniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un bütün bahisleri ve konuları, ayetlerin tefekkür noktasından nasıl izah ve tefsir edildiğine birer sermeşk ve birer serlevhadır.

Mesela Otuz Üçüncü Söz'deki otuz üç pencere şu ayetin çok geniş ve kapsamlı bir izahı, bir tefsiri niteliğindedir:

"Onlara, gerek içinde yaşadıkları âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz, tâ ki Kur'ân'ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?"(Fussilet, 41/53)

"Birinci Pencere"

"Bilmüşahede görüyoruz ki, bütün eşya, hususan zîhayat olanların pek çok muhtelif hâcâtı ve pek çok mütenevvi metâlibi vardır. O matlapları, o hâcetleri, ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden, münasip ve lâyık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Halbuki, o hadsiz maksudların en küçüğüne, o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz..."(1)

Bu pencerede, bütün eşyanın acizlik ve ihtiyaç dili ile Allah’ın varlığına ve birliğine şahitlikleri tahkik ediliyor. Yani en küçük mahluktan tut en büyük gezegenlere ve kürelere kadar her şey ihtiyaç ve acizlik dili ile muhtaç ve aciz olmayan ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını tedarik eden bir Zat'a işaret ediyorlar.

İnsanın sayısız ihtiyaçlarını, insanın ummadığı ve beklemediği bir yerden ve yönden görmesi ve ona cevap vermesi kati bir şekilde Allah’ın varlığına ve birliğine delalet, belki şehadet ediyor. Toprak gibi hayatsız ve şuursuz bir unsurdan, sayısız bitkileri ve yiyecekleri insanın emrine sunması ve ihtiyaçlarını karşılaması, hakikaten parlak bir tevhit levhasıdır.

Kış mevsiminde kışa uygun yiyecek ve içeceklerin, yazın da yaza uygun yiyecek ve içeceklerin insana ikram ve ihsan edilmesi açık bir dille, bizi bilen ve gören bir Zat'ın bize şefkat ve ihsanını gösteriyor ve her ihtiyacımızı ve talebimizi işiten ve bilen bir Zat-ı Akdese işaret ediyor.

Bu pencereye, ihtiyaç penceresi denilebilir. Yani mevcudatın ihtiyaç dili ile Allah’a şehadet edilişi anlatılıyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...