"Üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlıkla..." Buradaki üç gurbet ve asabî hastalık ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bilmukabele bayramınızı tebrik ederim."

"Sıhhatimi soruyorsunuz. Buranın çok şiddetli kışı ve odamın çok soğuğu ve üç hazin gurbetin tesiri ve üç asabî hastalığın sıkıntısı ve bütün bütün yalnızlıkla kabil-i tahammül olmayacak çok zahmetlere maruz olduğum halde, Hâlıkıma hadsiz şükrederim ki, her derdin en kudsî dermanı olan imanı ve iman-ı bilkaderden, kazâya rıza ilâcını imdadıma gönderdi, tam sabır içinde şükrettirdi."(1)

Üç gurbeti Üstad Hazretleri Altıncı Mektub'ta şu şekilde izah ediyor:

"İşte gece vakti, şu garibâne dağlarda, sessiz, sadasız, yalnız, ağaçların hazinâne hemhemeleri içinde, kendimi birbiri içinde beş muhtelif renkli gurbetlerde gördüm."

Birincisi: İhtiyarlık sırrıyla, hemen ekseriyet-i mutlaka ile akran ve ahbabım ve akaribimden yalnız ve garip kaldım. Onlar beni bırakıp âlem-i berzaha gittiklerinden neş'et eden hazin bir gurbeti hissettim."

"İşte, şu gurbet içinde ayrı diğer bir daire-i gurbet açıldı. O da geçen bahar gibi alâkadar olduğum ekser mevcudat beni bırakıp gittiklerinden hâsıl olan firkatli bir gurbeti hissettim."

"Ve şu gurbet içinde bir daire-i gurbet daha açıldı ki, vatanımdan ve akaribimden ayrı düşüp yalnız kaldığımdan tevellüt eden firkatli bir gurbeti hissettim."

"Ve şu gurbet içinde, gecenin ve dağların garibâne vaziyeti bana rikkatli bir gurbeti daha hissettirdi."

"Ve şu gurbetten dahi, şu fâni misafirhaneden ebedü'l-âbâd tarafına harekete âmâde olan ruhumu fevkalâde bir gurbette gördüm. Birden, fesübhânallah dedim, bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm. Kalbim feryatla dedi:"

"Yâ Rab, garibem, bîkesem, zaîfem, nâtüvânem, alîlem, âcizem, ihtiyarem,
Bî-ihtiyarem, el-aman-gûyem, afv-cûyem, meded-hâhem, zidergâhet İlâhî!"
(2)

İhtiyarlığı, sürgün hayatını ve dünyayı üç gurbet olarak sayabiliriz; bunlara ilaveten dostlardan ayrılık, bahar mevsiminden ayrılık, dağların garibane vaziyeti de ayrı gurbet perdeleri olarak ilave edilmiş.

Hastalıklar ise; za’fiyet, tecrid ve ihtiyarlık olarak geçiyor ve bu üçüne ilave olarak kulunç eklenmiş, ayrıca kulunç hastalığının asabî olduğuna dikkat çekilmiş. Birkaç yerde de zehirlenmeden dolayı aşırı sancı ve hararet, nezle gibi rahatsızlıklar söyleniyor...

“Altı sene bana kemal-i sadakatle, hasbî olarak hizmet eden ve harika olarak benim gibi bir asabî adamı hiçbir vakit gücendirmeyen ve müsvedde kâtipliğini daima yapan Süleyman Efendinin fıkrasıdır.” (3)

Dipnotlar:

(1) bk. Kastamonu Lâhikası, (8. Mektup).
(2) bk. Mektubat, Altıncı Mektup.
(3) bk. Barla Lahikası, (64. Mektup).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
"Bilmukabele bayramınızı tebrik ederim." "Sıhhatimi soruyorsunuz.... Acaba burada bir usül öğretmek mi var?Üstad bu cümleyi lahikaya almış..Karşı tarafın,kardeşlerimizin sıhhatini,iyiliğini sorun mu diyor?(İlk defa böyle düşündüm)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hal hatır sormak sünnettir hem de Müminler arasında ki bağı güçlendirir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
karolin
Peygamberimiz(sav),sahabelerin halini ,hatırını sorardı o zaman?(Bilmiyorum,merak ediyorum.)
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Elbette sorardı bütün güzellikler ondan nebaen ediyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...