"Hem gayet kat'î bir surette hissettim ve o şuur-u imanî ile hakkalyakîn bildim ki, fıtratımda çok şiddetli olan aşk-ı beka, Bâki-i Zülkemâlin bekasına, varlığına iki cihetle bakarken, enâniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem gayet kat'î bir surette hissettim ve o şuur-u imanî ile hakkalyakîn bildim ki, fıtratımda çok şiddetli olan aşk-ı beka, Bâki-i Zülkemâlin bekasına, varlığına iki cihetle bakarken, enâniyetin perde çekmesiyle mahbubunu kaçırmış, aynasına perestiş etmiş bir serseme dönmüş gördüm. Ve o çok derin ve kuvvetli aşk-ı beka, bizzat ve sebepsiz, fıtraten sevilen ve perestiş edilen kemâl-i mutlak bir isminin gölgesi vasıtasıyla mahiyetimde hükmedip o aşk-ı bekayı vermiş. Ve muhabbet için hiçbir illet ve hiçbir garazı ve zâtından başka hiçbir sebep iktiza etmeyen kemâl-i Zâtı perestişe kâfi ve vâfi iken, sâbıkan beyan ettiğimiz ve her birisine bir hayat ve bir beka değil, belki elden gelse binler hayat-ı dünyevîye ve beka feda edilmeye lâyık olan mezkûr bâki meyveleri dahi ihsan etmekle, o fıtrî aşkı şiddetlendirmiş hissettim."(1)

Bu iki cihetten birisi, insandaki beka aşkı, diğeri ise insanın fani olması ile bekaya ayna olmasıdır. İnsanın fıtratına konulmuş en esaslı ve en hakikatli his ve duygu, insandaki beka aşkıdır ki bu aşk doğrudan Allah’ın bekasına ve sermedi olduğuna bakıyor ve onu bize ispat ediyor. Zira beka aşkı baki olan Zata ve beka alemine açılan bir pencere gibidir. Bu aşkın olup bekanın olmaması düşünülemez.

İkinci cihet olarak ise, insanın ve mahlukatın zaman nehrinden akıp gitmelerine karşın, yine yenilerin yeniden vücuda gelmeleri onları icat edip yoktan var eden Zatın bekasına işaret ve beşaret ediyor. Zira mahlukat zaman nehrinde akıp gitmelerine rağmen, cemal ve kemal manaları mahlukat üstünde sabit bir şekilde parlıyor, gitmiyor, yok olmuyor; demek o cemal ve kemal sahibi bakidir. Tıpkı nehrin sularının akıp gitmesine rağmen sular üstünde parıltıların sabit durmasının, güneşin varlığına ve nehir üstündeki bekasına işaret etmesi gibi.

(1) bk. Şualar, Dördüncü Şua, Birinci Mertebe-i Nuriye-i Hasbiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli
Buradaki iki cihet, Allah'ın "bekası" ve "varlığı"dır. Aşk, Maşukun varlığını.. Beka ise Baki'yi gösterir. Aşık olunan hem 'Var' olmalı hem de 'Baki' olmalı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...