"Üç vech ile kanunsuz" , "üç büyük mahkeme" , "üç ehl-i vukuf" ve "üç sene" ifadelerindeki üçlerin tevafukunu açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Afyon Mahkemesine beyan ediyorum ki: Nazarınıza ve kanun adaletine takdim edilen ifademde bulunan, üç vech ile kanunsuz menzilimi basmak, beni sorguya çekmek ve tevkif etmek, üç büyük mahkemelerin hürmetlerini kırmak ve haysiyet ve adaletlerine ilişmektir, belki istihfaf etmektir."

"Çünkü, üç mahkeme ve üç ehl-i vukufun, iki sene, yirmi senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra, ittifakla hem bize beraat verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Ve beraatten sonra üç sene, fevkalâde bir inziva ve şiddetli bir tarassut altında, haftada yalnız zararsız bir mektup bazı dostlarıma yazardım. Dünya ile alâkam kesilmiş gibiydi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim. Şimdi aynı meselede o üç mahkemenin âdilâne hükümlerini hiçe saymak gibi meseleyi tazelendirmek, onların şerefini kırıyor."(1)

Burada üçler tevafuk etmiştir. Bunların izahlarını şu şekilde yapmak mümkündür:

1. Üç vech ile kanunsuz: Bu cümle ile Üstadımız kanunlara dayanmadan sırf keyfi olan üç haletten bahsetmektedir. Yani;

a. Menzilimi basmak,
b. Beni sorguya çekmek,
c. Beni tevkif etmek.

2. Üç büyük mahkemelerin: Burada Üstadımız Afyon mahkemesinden evvel yapılmış ve beraatla neticelenmiş olan üç mahkemenin haysiyetini muhafaza etmek gayesiyle bu ifadeyi kullanmaktadır. Bu Üç Mahkeme;

a. 1935 Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi,

b. 1943 Denizli ağır Ceza Mahkemesi,

c. 1948 Afyon Ağır Ceza Mahkemesi. (Bu mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararı temyiz edilip, esastan bozuldu).

3. Üç Mahkemeye yapılan hakaret: Şayet Üstadımıza tekrar eski suç iddialarından dolayı ceza verilecekse, aynı suçlarla daha önceki mahkemelerin uzun uzadıya yaptıkları tetkik ve incelemelerin yanlış olduğu kanaati hâsıl olur ki, bu durum bu üç mahkemeye şu üç şeyi reva görmek mânasına gelir:

a. Hürmetlerini kırmak,
b. Haysiyet ve adaletlerine ilişmek,
c. Belki istihfaf etmektir.

4. Üç ehl-i vukufun, iki sene, yirmi senelik kitaplarımı ve mektuplarımı inceden inceye tetkikinden sonra, ittifakla hem bize beraat verildi, hem kitaplarımız ve mektuplarımız iade edildi. Bu risale ve mektupları mütehassıs tetkik hey’etinden teşekkül eden üç ayrı gurubun iki sene boyunca inceden inceye incelemesinin neticesinde müsbet rapor yazdıkları vakidir. Aynı suç isnadlarıyla tekrar mahkemeye vermek, bu üç ehl-i vukufa da hakaret manasına gelir.

5. “Ve beraatten sonra üç sene, fevkalâde bir inziva ve şiddetli bir tarassud altında...” Bu ifade de Üstadımızın son mahkemeden beraat ettikten sonra, üç yıl boyunca bir inziva hayatı yaşadığını ifade etmektedir ki, bu da üçlere tevafuk etmiştir.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua, İfademin Kısacık Bir Tetimmesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...