"Hapsin haricinde hapisten çok ziyade azap çektim." cümlesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız sürekli sürgün, tarassut ve tecrit içinde yaşamış. Yani hapiste olmasa bile; özgürlüğü kısıtlanmış, temel insani haklardan mahrum bırakılmış, sürekli polis ve casuslar tarafından takip altında tutulmuştur.

Camiye cemaate gitmesi engellenmiş, kimse ile görüştürülmemiş, kendi evinde kitap ve vird okumasına bile müdahale edilmiştir. Yaşadığı köyü, kasabayı; zamanın zalim idarecileri âdeta büyük bir hapishaneye çevirmişler.

Üstadımızın şu ifadeleri de bu durumu açıklıyor:

“...Ve beraatten sonra üç sene, fevkalâde bir inziva ve şiddetli bir tarassut altında, haftada yalnız zararsız bir mektup bazı dostlarıma yazardım. Dünya ile alâkam kesilmiş gibiydi ki, serbestiyet verildiği halde memleketime gitmedim.”(1)

"Halbuki, bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat-i imaniyelerine uğraştığım adamlar, hiçbir sebep yokken, siyasetten ve dünyadan alâkamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil, belki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilâttan men ettiler. Vesikam olduğu halde, dersten, hattâ odamda hususî dersimi de men ettiler, muhabereye sed çektiler."

"Hattâ, vesikam olduğu halde, kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beni mahrum etmek için daimî cemaatim ve âhiret kardeşlerim mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar."

"Hem, istemediğim halde birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur kıskanarak kızıyor, nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor, âmirlerinden iltifat görmek için beni tâciz ediyor."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şuâ, İfademin Kısacık Bir Tetimmesi.
(2) bk. Mektubat, On Altıncı Mektub'un Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...