Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, Şeyh Said'e gönderdiği mektubun orjinali duruyor mu, duruyorsa nerede? Bu mektuptan almamız gereken dersler nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımız'ın, Şeyh Said'e gönderdiği mektubun orjinali mevcuttur.

Abdulkadir Badıllı’nın yazmış olduğu Mufassal Tarihçe-i Hayat'ın I.cildinin 535. sahifesinde, hem Şeyh Said Efendi'nin, hem de Üstadımız'ın cevabi mektubunun sureti mevcuttur.

Emekli Yüzbaşı Mehmet Kayalar’ın müşahedesiyle; Üstad'ın Şeyh Said’e yazdığı mektup, bilahere Şeyh Said yakalandığında üzerinde bulunmuş ve Diyarbakır İstiklal Mahkemesi dosyalarına konulmuştur. Elan o mektup İstiklal Mahkemesi dosyaları içinde Şeyh Said’in dosyasında mevcuttur.

Muazzez Üstadımızın sağlığında neşredilen tüm tarihçelerde, Üstad'ın mektubunun kayda geçen metni aynen şöyledir:

“Türk milleti asırlardan beri İslamiyete hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılıç çekilmez. Siz de çekmeyiniz, teşebbüsünüzden vaz geçiniz. Millet irşad ve tenvir edilmelidir.” (1)

Ayrıca Osmanlıca teksir Asa-yı Musa’da “Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir.” ifadesiyle Şeyh Said Efendi'ye red cevabı vermiştir.

Bu hadiseden alınacak en mühim ders, alim bile olsa, muhakkik ve mudakkik ulemanın tavsiyelerine ve yol göstermelerine muhtaçtır. İşte burada Bediüzzaman hazretleri gibi bir muhakkik alimin, tavsiyesini tutmamanın en feci neticesini görüyoruz. Yine de Şeyh Said ehl-i takva ve ehl-i ilim olduğundan ve samimane bu teşebbüsü yaptığından, inşallah mesul olmamıştır. Yine de en doğrusunu Allah bilir...

Dipnotlar:

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Barla Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...