Üstad Latince biliyor muydu ve Tarihçe-i Hayat'ı okumuş mudur?

Soru Detayı

Üstad latinçe alfabeyle okumayı biliyor muydu? Tarihçeyi Hayatı üstad okumuş mudur? Tarihçeyi Hayat latinçe harflerle yazılmış onun için Üstad latince okumayı bilmediği için Tarihçeyi okumamış diyenler var.Ayrıca Üstad Tarihçede yazılan her şeyi tasdik etmiş mi kabul etmiş mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ın bildiği diller konusunda, hatıralarda ilgili yerler vardır:

"Benim kanaatim, Üstad Bediüzzaman birkaç tane yabancı dil bilirdi. Arapça, Farsça, Kürtçe, Fransızca ve Rusça konuştuğuna ben şahidimdir."(1)

Kendileri İstanbul'da Dar-ü'l Hikmetü'l-İsalmiye'de aza olarak görev yapmadan önce, bu kurumun gereklerinden olan Fransızca eğitimi aldığını Nur sohbetlerinden dinlediğimiz kadarıyla bilmekteyiz.(2)

Rusça ve Fransızca bilmek Latin alfabesini bilmeyi iktiza ettiği için, Üstadımızın Latin alfabesini bilmemesi düşünülemez.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatını anlatan Tarihçe-i Hayat kitabı, 1950’den sonra talebeleri tarafından hazırlanmıştır.

"... kendisine ait böyle bir tarihçe-i hayat hazırlandığını duyduğu zaman, 'Tafsilâta lüzum yok. Yalnız Risale-i Nur hizmetine dair bahisler yazılsın.' diye haber göndermesi gibi sebeplere binaen, şahsına ait bahisler gayet kısa kesilmiştir..."(3)

Tarihçe-i Hayat’ın yazılmasında bilhassa Zübeyir Gündüzalp Ağabey'in çok büyük katkısı olmuştur. İlk aşamada, şu andaki mevcut Tarihçe-i Hayat’ın üç katı büyüklüğünde, yani üç cilt olarak yazılıp fotoğrafsız olarak Üstad Bediüzzaman Hazretlerine takdim edilmiştir.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bazı kerâmetleri ve şahsını nazara veren kısımları çıkarıp, yerlerine Risâle-i Nurlardan bahisleri ve bazı fotoğraflarının konulmasını istemiştir. Böylece üç cilt kadar olan eser, tek kitap, yani şimdiki Tarihçe-i Hayat hâlini almıştır.

“Tahsin’in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar fayda verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine katiyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celb ettiği için, büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasıl ki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu. Tarihçe-i Hayat’ın da perde altında intişarı inşâallah aynı neticeyi verecek.”(4)

Dipnotlar:

(1) bk. Tanıyanların Dilinden, SUBHİ TÜREL

(2) bk. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kaç Dil Biliyordu?

(3) bk. Tarihçe-i Hayat, Giriş.

(4) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (146. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Prens
Üstadın latince bildiğine delil fransızca ve rusçayı bilmesi delil olamaz ki..Annem Kürtçe biliyor ama okuma yazması yok.alfabeyi bilmiyor..Üstad rusçayı dinleyerek öğrenmiş olabilir..Üstadın latinceyi bildiğine dair başka delil var mı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

"Kendileri İstanbul'da Dar-ü'l Hikmetü'l-İsalmiye'de aza olarak görev yapmadan önce, bu kurumun gereklerinden olan Fransızca eğitimi aldığını." Bizim kanaatimize göre "eğitim aldığı" ifadesi Latince öğrendiğine bir karine niteliğindedir. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ramazan Çetin
Çünki birkaç gün sonra, gayet hilaf-ı me'mul bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede, tek başımla RUSÇA BİLMEDİĞİM HALDE firar ettim. Lemalar - 234 Ben YENİ HARFLERİ BİLMİYORUM ve eski yazım da pek nâkıstır; hem beni başkalarla görüştürmüyorlar, âdeta tecrid-i mutlak içindeyim. Şualar - 281 Fakat neşrolduktan sonra bir nüsha buraya gelmiş. YENİ HARFLERİ BİLMEDİĞİM İÇİN bana birisi okudu. Ben memnun oldum. Emirdağ-2 - 177 Ustadın kitabi olan ifadeleri asıldır..!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...