Üstadımız Risaleleri hangi dil ve alfabede yazdırmış? Osmanlıca ve Latince arasındaki fark nedir? Merhum Badıllı abinin tercümeleri ve diğerleri arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın ilk eserlerinden bazıları (Mesnevi-i Nuriye, İşarat'ül İ'caz gibi) Arapça olarak, çoğu ise Osmanlıca dediğimiz Türkçe ile telif edilmişti. Ecdadımızın konuştuğu ve Türkçe, Farsça ve Arapçadan ibaret olan dil, Osmanlıca olarak bilinir. Bunun alfabesi de Kur'an alfabesi, yani Arap alfabesidir.

Üstadımız Van'dan önce Burdur, sonra da Isparta'ya sürgün gönderilince, bu aşamadan sonra hep Osmanlıca dediğimiz Türkçeden eser yazmış ve neşretmiştir. Yine bu eserlerin harfleri, dinimizin sembolü olan Arap alfabesiyle yazılıyordu. Harf inkılabından sonra da (1928) yine Osmanlıca dediğimiz bu alfabeyle telif edilirdi.

1950'li yıllardan sonra matbaalarda bastırılmaya başlanan bu eserler için, Üstadımız ve ağabeyler bu eserlerin yeni nesil tarafından da rahatlıkla okunabilmesi ve uzaklaşılmaması için Latin harfleriyle bastırılmıştır.

Bu eserler 1950'ye kadar dil olarak Osmanlıca, alfabe olarak yine hatt-ı kadim olan ve Osmanlıca olarak bilinen haliyle telif edilmesi ve bastırılması söz konusudur. Yeni dönemde ise, sadece harf ve alfabe olarak latince kullanılmış, yoksa dil ve lisan olarak üç kaliteli ve zengin dilin kavşağı olan Osmanlıca muhafaza edilmiş, orada herhangi bir değişiklik söz konusu olmamıştır.

Abdulkadir Badıllı Ağabey (r.h) ise, Üstadımızın Arapça olarak telif ettiği ve zamanında Üstadımızın küçük kardeşi Abdulmecid Nursi (r.h) tarafından Türkçeye tercüme edilen eserleri, gelen talepler üzerine yine Arapça aslından Türkçeye tercüme etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...