Üstat'tan sonra onun şahs-ı manevisi namına Risale-i Nurlar onun mesleğini icra ediyor. Şu anki cemaatlerin konumu ve misyonu hangi boyuttadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nurların üç büyük vazifesi ve üç büyük misyonu vardır.

Bunlardan en önemlisi ve birincisi imandır. Fen ve felsefeden gelen dinsizliğin hükmettiği bu asırda en önemli vazife, sağlam ve tahkiki imanı insanlara kazandırmaktır ki Risale-i Nurların birinci ve en temel misyonu budur ve bu misyon kıyamete kadar değişmez. Zira iman, ekmek ve su gibi her dönemin muhtaç olduğu temel ve esas bir hakikattir.

Risale-i Nurların ikinci büyük misyon ve vazifesi ise hayattır. Yani Kur’an ve sünnetin şartlarını insanların hayatlarında hakim kılmak ve yeniden canlandırmaktır. Bu vazifeyi Üstad Hazretleri iman vazifesi noktasından çekirdek olarak toprağa atmış, onun şahsı manevisi olan cemaati ise bu atılan çekirdeği büyütmek ve beslemek ile mükelleftir. Şimdi Üstad Hazretlerinin manevi takipçileri hem iman hem de hayat vazifelerini ifa ediyorlar.

Risale-i Nurların üçüncü büyük vazifesi ise şeriattır. Yani İslam alemini siyasi açıdan birleştirmek ve dünyaya nizam vermektir. Bu misyon ve vazife zaten diğer iki vazifenin bir devamı ve neticesidir. İman ve hayat inkişaf ettikçe şeriat da buna orantılı olarak inkişaf edecek demektir. Tabi bunlar uzun ve meşakkatli bir süreçtir, bir anda vuku bulması söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...