Vakıflığın herhangi bir beldedeki süresi ile ilgili Risalelerde veya hatıralarda bir bilgi var mı? Herhangi bir sınır koyulmuş mu? Bir vakfın bir yerde ne kadar duracağı, neye göre belirlenir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstadımızın böyle bir tahdidi söz konusu değildir. Zira risalelerde veya hatıralarda böyle bir şeye rastlamadık.

Bir vakıf kardeşimizin bir hizmet mahallinde kalacağı süre ve zamanı tayin eden kendisi değildir. Bu süre ilgili mahallin (semt, ilçe, şehir v.s) meşveretiyle belirlenir. Yani ilgili heyet, bir ağabey veya kardeşin devam etmesini istiyorsa, kendisi de buna muvafakat ediyorsa devam edilir. Şayet bu iki taraf arasında ihtilaf söz konusu ise veya iki taraftan birisi istemiyorsa, bu birliktelik sonlandırılır. O zaman bu vakıf kardeş için ilgili hizmet heyeti bir üst meşverete bunu bildirir. Bu kardeşin, fıtratına uygun güzel bir zemin aranır. Bu beldeye de kendi hizmetine muvafık fıtratta yeni bir aday istenir. Böylece bir havalideki ehl-i hizmetin ne kadar kalacağı, karşılıklı anlaşma ve meşveret ölçüleri içerisinde belirlenir.

Bununla beraber, bizler konuya kader nokta-i nazarından da baktığımız için, ayrıca bir havalide birisinin ne kadar hizmet edeceği konusu o şahsın kadere nasıl fetva verdirdiği ile ilgili bir durumdur. Şayet bulunduğu yerde hizmetin düsturlarına riayet etmişse, meşveretlerde alınan kararlara hürmetkâr olmuşsa, uyum içerisinde hizmet etmişse, bu kardeşimizin hizmet ömrü ona göre şekillenir. Tersi bir durum varsa o zaman kaderin hükmü, ona göre şekillenir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...